Інформація для пов’язаних з Банком осіб

 1. Що означає термін «пов’язана з Банком особа»?
  Відповідно до статті 52 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/print) до пов’язаних з Банком осіб належать:
  • контролери банку;
  • особи, які мають істотну участь у банку, та особи, через яких ці особи здійснюють опосередковане володіння істотною участю у банку;
  • керівники банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів банку;
  • споріднені та афілійовані особи банку, у тому числі учасники банківської групи;
  • особи, які мають істотну участь у споріднених та афілійованих особах банку;
  • керівники юридичних осіб та керівники банків, які є спорідненими та афілійованими особами банку, керівник служби внутрішнього аудиту, керівники та члени комітетів цих осіб;
  • асоційовані особи фізичних осіб, зазначених у пунктах 1-6 цієї частини;
  • юридичні особи, в яких фізичні особи, зазначені в цій частині, є керівниками або власниками істотної участі;
  • будь-яка особа, через яку проводиться операція в інтересах осіб, зазначених у цій частині, та на яку здійснюють вплив під час проведення такої операції особи, зазначені в цій частині, через трудові, цивільні та інші відносини.
 2. Я клієнт Банку і отримав лист про віднесення мене до пов’язаних з Банком осіб. Чи потрібно мені звернутися до відділення Банку після отримання листа про віднесення мене до пов’язаних з Банком осіб?
  Ні, Банк не очікує жодних дій з Вашого боку. Лист надісланий Вам інформаційно на виконання вимог Національного банку України.
 3. Я не є клієнтом Укргазбанку. Чому я отримав лист про віднесення мене до пов’язаних з Банком осіб?
  Ви отримали лист, оскільки відповідаєте встановленим Законом критеріям визначення пов’язаних з Банком осіб.
 4. Чи можу я отримати в Банку кредит?
  Так, у разі відповідності Вашого доходу та кредитної історії критеріям Банку та виключно на стандартних умовах. Сума кредиту, процентна ставка, розмір комісії, строк користування, вимоги до забезпечення повинні відповідати стандартам продуктів Банку.
 5. Чи можу я мати поточні та/або депозитні рахунки в Банку?
  Так, статус пов’язаної особи не обмежує користування поточними рахунками чи депозитними рахунками. При цьому ставка за Вашим поточним рахунком чи депозитом не може відрізнятися від стандартної для банківського продукту.
 6. Чи можу я брати участь в акціях, що проводяться Банком?
  На жаль, ні. Участь пов’язаних осіб в акціях неможлива.

Положення про порядок здійснення операцій із пов’язаними з АБ «УКРГАЗБАНК» особами