Карткові та поточні рахунки

Пропозиція про зміну умов Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку

Повідомлення про зміну номерів карткових рахунків, відкритих клієнтам АБ «УКРГАЗБАНК»

Повідомлення про закриття недіючих рахунків фізичних осіб – клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» (публікація в газеті «Урядовий кур’єр» №163 від 02.09.2017)

Повідомлення про закриття недіючих рахунків фізичних осіб – клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» (публікація в газеті «Урядовий кур’єр» №142 від 30.07.2016)

Повідомлення про закриття недіючих рахунків фізичних осіб – клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» (публікація в газеті «Урядовий кур’єр» №139 від 01.08.2015)

Повідомлення про закриття недіючих рахунків фізичних осіб – клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» (публікація в газеті «Урядовий кур’єр» №147 від 14.08.2014)

Повідомлення про закриття недіючих рахунків фізичних осіб — клієнтів АБ «УКРГАЗБАНК» (публікація в газеті«Урядовий кур’єр» №241 від 28.12.2012)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.