ТАРИФІКАЦІЯ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ

Що таке тарифікація викидів вуглецю?

Небезпечне потепління планети – це не тільки екологічна катастрофа. По суті, це економічна і соціальна проблема. Встановлення вартості або ціни викидів вуглецю #PriceonCarbon дозволяє впливати на першопричину зміни клімату, слугує компаніям і окремим особам стимулом до перегляду характеру інвестицій, виробництва і споживання. Подаючи ясний і потужний ціновий сигнал, тарифікація викидів вуглецю створює належні стимули для такого необхідного великомасштабного переходу до «низьковуглецевої» економіки.

«Тарифікація викидів вуглецю – це проста, чесна і ефективна стратегія вирішення проблеми зміни клімату».

Тарифікація може забезпечити додаткові вигоди за рахунок зниження забруднення повітря і навантаження на дорожню мережу, і в той же час, допомогти уникнути зростання витрат на заходи щодо зниження впливу на довкілля, які пов'язані з сучасною «вуглецевомісткою» моделлю зростання світової економіки.

Основними механізмами тарифікації є введення податку на викиди двоокису вуглецю та система торгівлі квотами на викиди двоокису вуглецю. Детальніше про розповсюдження у світі механізмів тарифікації за посиланням.

Незважаючи на досягнутий прогрес, 85% викидів вуглецю поки не тарифікуються. Крім того, більшість нинішніх тарифів на викиди вуглецю значно нижче рівня в 40-80 дол. США за тонну CO2 до 2020 року і 50-100 дол. США за тонну CO2 до 2030 року. За сприяння Світового банку Комісія високого рівня по цінам на вуглець під головуванням Джозефа Стігліца і лорда Ніколаса Стерна зробили висновок, що такі цільові рівні тарифів на викиди вуглецю відповідають цільовим показникам за температурою, передбаченим у Паризькій угоди.

Це безпосередньо вплине на приватний сектор через зростання витрат, обумовлених тарифікацією,  а також опосередковано – у зв'язку з витратами постачальників. Власники можуть спробувати перекласти витрати на споживачів за рахунок підвищення відпускних цін, що може знизити попит.

За таких обставин приватний сектор має заздалегідь готуватися до зменшення прибутків і використовувати  внутрішньо-корпоративну тарифікацію вуглецю  щоб накопичувати кошти для переходу на низьковуглецевий розвиток.

Це також стосуються приватного сектору країн, які не поспішають з проведенням повномасштабної тарифікації. Через це вони можуть мати короткострокові переваги у просуванні свого експорту, однак їх можуть чекати митні бар’єри з боку країн, які додержуються цільових рівнів тарифів на викиди вуглецю, які відповідають цільовим показникам з температури, передбаченим у Паризькій угоді.

Внутрішньо-корпоративна тарифікація викидів вуглецю надає можливість компаніям управляти ризиками, планувати інвестиції у низьковуглецеві технології і стимулювати інновації.

Тарифікація викидів вуглецю – важливий крок. Багато представників приватного сектору переконані у тому, що Урядам необхідно рухатися у цьому напрямку для дієвого вирішення проблеми зміни клімату. Число компаній, які готуються до діяльності в умовах підвищеної вартості викидів вуглецю, швидко зростає.

Яке завдання стоїть перед CPLC?

Довгострокове завдання, над вирішенням якого спільно з партнерами працює CPLC, полягає в поширенні тарифікації викидів вуглецю на всю світову економіку. Коаліція також сформулювала такі цільові показники: до 2020 року збільшити вдвічі - до 25 відсотків - частку світових викидів вуглецю, на які встановлені конкретні тарифи, а протягом наступного десятиліття знову подвоїти цю частку до 50 відсотків.

Напрямки дій

  • Створення сховища глобального досвіду в області розробки і проведення політики тарифікації викидів вуглецю, включаючи такі інформаційні ресурси і заходи, як доповідь Комісії високого рівня за цінами на вуглець, інформаційна панель з питань тарифікації викидів вуглецю, вебінари з підприємцями, а також узагальнення актуальних аналітичних матеріалів по ключових питань.
  • Координація дій державного і приватного сектора в рамках глобальних заходів.
  • Співпраця із зацікавленими сторонами з метою поглиблення взаємодії з різними галузями, включаючи будівельний комплекс, банківський сектор і морський транспорт.

 

За матеріалами:
http://www.worldbank.org/en/results/2017/12/01/carbon-pricing
https://www.carbonpricingleadership.org/what/

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.