ТАРИФІКАЦІЯ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ

Що таке тарифікація викидів вуглецю?

Небезпечне потепління планети – це не тільки екологічна катастрофа. По суті, це економічна і соціальна проблема. Встановлення вартості або ціни викидів вуглецю #PriceonCarbon дозволяє впливати на першопричину зміни клімату, слугує компаніям і окремим особам стимулом до перегляду характеру інвестицій, виробництва і споживання. Подаючи ясний і потужний ціновий сигнал, тарифікація викидів вуглецю створює належні стимули для такого необхідного великомасштабного переходу до «низьковуглецевої» економіки.

«Тарифікація викидів вуглецю – це проста, чесна і ефективна стратегія вирішення проблеми зміни клімату».

Тарифікація може забезпечити додаткові вигоди за рахунок зниження забруднення повітря і навантаження на дорожню мережу, і в той же час, допомогти уникнути зростання витрат на заходи щодо зниження впливу на довкілля, які пов'язані з сучасною «вуглецевомісткою» моделлю зростання світової економіки.

Основними механізмами тарифікації є введення податку на викиди двоокису вуглецю та система торгівлі квотами на викиди двоокису вуглецю. Детальніше про розповсюдження у світі механізмів тарифікації за посиланням.

Незважаючи на досягнутий прогрес, 85% викидів вуглецю поки не тарифікуються. Крім того, більшість нинішніх тарифів на викиди вуглецю значно нижче рівня в 40-80 дол. США за тонну CO2 до 2020 року і 50-100 дол. США за тонну CO2 до 2030 року. За сприяння Світового банку Комісія високого рівня по цінам на вуглець під головуванням Джозефа Стігліца і лорда Ніколаса Стерна зробили висновок, що такі цільові рівні тарифів на викиди вуглецю відповідають цільовим показникам за температурою, передбаченим у Паризькій угоди.

Це безпосередньо вплине на приватний сектор через зростання витрат, обумовлених тарифікацією,  а також опосередковано – у зв'язку з витратами постачальників. Власники можуть спробувати перекласти витрати на споживачів за рахунок підвищення відпускних цін, що може знизити попит.

За таких обставин приватний сектор має заздалегідь готуватися до зменшення прибутків і використовувати  внутрішньо-корпоративну тарифікацію вуглецю  щоб накопичувати кошти для переходу на низьковуглецевий розвиток.

Це також стосуються приватного сектору країн, які не поспішають з проведенням повномасштабної тарифікації. Через це вони можуть мати короткострокові переваги у просуванні свого експорту, однак їх можуть чекати митні бар’єри з боку країн, які додержуються цільових рівнів тарифів на викиди вуглецю, які відповідають цільовим показникам з температури, передбаченим у Паризькій угоді.

Внутрішньо-корпоративна тарифікація викидів вуглецю надає можливість компаніям управляти ризиками, планувати інвестиції у низьковуглецеві технології і стимулювати інновації.

Тарифікація викидів вуглецю – важливий крок. Багато представників приватного сектору переконані у тому, що Урядам необхідно рухатися у цьому напрямку для дієвого вирішення проблеми зміни клімату. Число компаній, які готуються до діяльності в умовах підвищеної вартості викидів вуглецю, швидко зростає.

Яке завдання стоїть перед CPLC?

Довгострокове завдання, над вирішенням якого спільно з партнерами працює CPLC, полягає в поширенні тарифікації викидів вуглецю на всю світову економіку. Коаліція також сформулювала такі цільові показники: до 2020 року збільшити вдвічі - до 25 відсотків - частку світових викидів вуглецю, на які встановлені конкретні тарифи, а протягом наступного десятиліття знову подвоїти цю частку до 50 відсотків.

Напрямки дій

  • Створення сховища глобального досвіду в області розробки і проведення політики тарифікації викидів вуглецю, включаючи такі інформаційні ресурси і заходи, як доповідь Комісії високого рівня за цінами на вуглець, інформаційна панель з питань тарифікації викидів вуглецю, вебінари з підприємцями, а також узагальнення актуальних аналітичних матеріалів по ключових питань.
  • Координація дій державного і приватного сектора в рамках глобальних заходів.
  • Співпраця із зацікавленими сторонами з метою поглиблення взаємодії з різними галузями, включаючи будівельний комплекс, банківський сектор і морський транспорт.

 

За матеріалами:
http://www.worldbank.org/en/results/2017/12/01/carbon-pricing
https://www.carbonpricingleadership.org/what/