Утилізація відходів та шкідливих викидів

  • Важливий фактор, що впливає на потребу підприємств у фінансуванні — адаптація українських норм з екології та безпеки до законодавчої бази ЄС, з метою дотримання значно жорсткіших вимог, ніж ті, які діяли в Україні раніше.

  • 8 травня 2016 року набув чинності Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» № 287–VIII, який гармонізує законодавство України у цій сфері з вимогами ЄС, зокрема з Директивою 2000/76/ЕС від 4.12.2000 року. Зараз переважна більшість компаній, котрі працюють у галузі тваринництва, не відповідають цим вимогам і потребують значних інвестицій для придбання високотехнологічного утилізаційного обладнання.

  • Також повинні бути імплементовані норми ЄС щодо обмеження шкідливих викидів у повітря, зокрема — від великих установок спалювання (Директива 2001/80/ЕС). Це теж вимагатиме від українських підприємств значних інвестицій у заміну застарілих та неефективних систем фільтрації. Аналогічна ситуація — в сфері утилізації інших шкідливих відходів та побічних продуктів діяльності українських підприємств.

  • УКРГАЗБАНК спільно з консультантами IFC готовий розглядати проекти встановлення високотехнологічного утилізаційного та фільтраційного обладнання, яке дозволить виконати вимоги ЄС і, щонайголовніше, захистить довкілля України.