Утилізація відходів та шкідливих викидів

  • Важливий фактор, що впливає на потребу підприємств у фінансуванні — адаптація українських норм з екології та безпеки до законодавчої бази ЄС, з метою дотримання значно жорсткіших вимог, ніж ті, які діяли в Україні раніше.

  • 8 травня 2016 року набув чинності Закон України «Про побічні продукти тваринного походження, не призначені для споживання людиною» № 287–VIII, який гармонізує законодавство України у цій сфері з вимогами ЄС, зокрема з Директивою 2000/76/ЕС від 4.12.2000 року. Зараз переважна більшість компаній, котрі працюють у галузі тваринництва, не відповідають цим вимогам і потребують значних інвестицій для придбання високотехнологічного утилізаційного обладнання.

  • Також повинні бути імплементовані норми ЄС щодо обмеження шкідливих викидів у повітря, зокрема — від великих установок спалювання (Директива 2001/80/ЕС). Це теж вимагатиме від українських підприємств значних інвестицій у заміну застарілих та неефективних систем фільтрації. Аналогічна ситуація — в сфері утилізації інших шкідливих відходів та побічних продуктів діяльності українських підприємств.

  • УКРГАЗБАНК спільно з консультантами IFC готовий розглядати проекти встановлення високотехнологічного утилізаційного та фільтраційного обладнання, яке дозволить виконати вимоги ЄС і, щонайголовніше, захистить довкілля України.

 

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.