До уваги клієнтів АТ «ДЕЛЬТА БАНК», які отримуватимуть виплати коштів за довіреністю

Вимоги щодо довіреності:

при зверненні в Банк для отримання коштів по Фонду гарантування вкладів клієнт (довірена особа) повинен надати оригінал нотаріально завіреної довіреності або нотаріально завірену копію довіреності, оригінал паспорту та реєстраційний номер облікової картки платника податку (ІПН). Оригінал довіреності (якщо вона видана на здійснення однієї конкретної дії щодо отримання коштів) або її нотаріально завірена копія залишаються в банку;

у тексті довіреності повинні бути зазначені місце та дата її складання (підписання), прізвище ім’я та по-батькові, , місце проживання представника та особи, яку представляють, а також реєстраційний номер облікової картки платника податку (ІПН) довірителя або інформація про його відсутність, серія та номер паспортного документу довірителя, дата видачі та найменування або код органу, який його видав і дата народження довірителя.

При здійсненні виплат по довіреності Банк не вимагає витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей.

При відсутності в довіреності:

інформації щодо серії та номеру паспортного документу довірителя, дати його видачі, а також найменування або код органу який його видав та/або реєстраційного номеру облікової картки платника податку (ІПН) довірителя,довіреність не приймається;

інформації щодо дати народження така довіреність може бути прийнята за умови надання довіреною особою оригіналів свідоцтва про народження довірителя.

Не приймаються довіреності:

посвідчені капітанами морських або річкових суден, що плавають під прапором України, директорами або головними лікарями будинків для осіб похилого віку та інвалідів, головними лікарями, їх заступниками з медичної частини або черговими лікарями лікарень, госпіталів, інших стаціонарних закладів охорони здоров’я, начальниками госпіталів;

видані або завірені АТ «Дельта Банк»;

текстом яких передбачено розпорядження рахунками/вкладами, які відкриті в АТ «Дельта Банк» із зазначення номерів рахунків, реквізитів договорів та із зазначенням конкретного виду грошових коштів, право розпорядження якими надано представнику (наприклад: Довіритель уповноважує представника на представництво його інтересів з усіх питань, що стосуються оформлення, отримання пенсії(депозиту) для чого представник має право представляти інтереси довірителя ….. з правом отримання грошових коштів (в т.ч. пенсії,депозиту, допомоги, тощо);

довіреності, видані на окупованій території АР Крим.

20.12.2015