Повідомлення про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» (далі – АБ «УКРГАЗБАНК»), код за ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, адреса власного веб-сайта: http://www.ukrgasbank.com, повідомляє про те, що 26.04.2018 (протокол №1) загальними зборами акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» прийнято рішення про те, що АБ «УКРГАЗБАНК» вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів:

вид цінних паперів: акції іменні прості;

реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: № 398/1/08 від 06.10.2008;

міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів, щодо яких прийнято рішення уповноваженим органом емітента стосовно їх публічної пропозиції: код ISIN: UA1005711007.

 

Голова Правління

АБ «УКРГАЗБАНК»                                                                                                                                К.Є. Шевченко

27.04.2018