Пропозиція про зміну умов до Тарифних Планів

Пропозиція про зміну умов доТарифних Планів «ДРАЙВ-Пакети для Клієнтів банку» за договорами на комплексне банківське обслуговування, укладеними на умовах Правил відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів, та надання послуг за платіжними картками ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ «УКРГАЗБАНК»

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 01.05.2019 АБ «УКРГАЗБАНК» запроваджує нові умови обслуговування Тарифного Плану «ДРАЙВ-Пакети для Клієнтів банку» для Тарифних Пакетів  «Преміум Драйв», «Вояж Драйв», а саме:

№ п/п

Найменування операції/послуги

ПРЕМІУМ ДРАЙВ

ВОЯЖ ДРАЙВ

Тип базової картки, що входить до пакету

MasterCard Platinum7 або Visa Platinum

MasterCard World Elite або Visa Infinite

1.

Комісія за розрахунково-касове обслуговування карткового рахунку (РКО), без ПДВ

1.1.

Щомісячна комісія за обслуговування* , в т.ч.:

200,00 грн.

800,00 грн.

комісія за обслуговування

195,00 грн.

800,00 грн.

комісія за обов’язкову послугу М-banking

5,00 грн.

Входить до вартості послуг п.2. тарифного плану

* Тариф не застосовується за умови проведення розрахунків  протягом календарного місяця  по рахунку Клієнта  в обсягах:

  • не менше 15 000,00 грн. для Пакету "Преміум Драйв"
  • не менше 55 000,00 грн. для Пакету "Вояж Драйв"

 

Обсяг операцій розрахунків по рахунку включає операції покупки, які здійснені з використанням всіх карток Пакету в торговельно-сервісних підприємствах та в мережі Інтернет протягом календарного місяця (не враховуються операції у пристроях самообслуговування, операції покупки у банкоматах, переказ коштів з картки на картку). У випадку відміни покупок за допомогою картки, загальна сума фінансового показника зменшується на суму операцій повернення грошових кошті. В розрахунок обсягу операцій входять тільки операції, які відображені на рахунку в календарному місяці, за який здійснюється нарахування комісії за щомісячне обслуговування Пакету.

2.1.

Проценти, які нараховуються на залишки коштів на картрахунку (% річних) – у валюті картрахунку:

 

 в національній валюті

3,00%

5,00%

 

 в долларах США

0,0001%

0,0001%

 

 в євро

0,0001%

0,0001%

Зазначені зміни набирають чинності з 01.05.2019.

Додатково повідомляємо про припинення продажу продукту  (відкриття нових карт) на умовах Тарифного Пакету  «Люкс Драйв» - з 01.05.2019.

Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви можете отримати на дошках оголошень, що розміщені в операційних залах АБ «УКРГАЗБАНК», на офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgasbank.com (у розділі «Платіжні картки»), за телефонами Контакт-центру АБ «УКРГАЗБАНК» 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів в межах України), (044) 494-46-50 або в операційному відділі будь-якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».

У разі незгоди із доведеними АБ «УКРГАЗБАНК» Тарифними планами, пропонуємо звернутись до найближчого відділення АБ «УКРГАЗБАНК».

01.04.2019