Оголошення щодо скасування проведення річних загальних зборів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 24.04.2020

Шановні акціонери

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ  «УКРГАЗБАНК»!

Враховуючи норми Закону України від 06.04.2000 №1645-ІІІ «Про захист населення від інфекційних хвороб»,  Закону України від 17.03.2020 № 530-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», постанову Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 №211 (зі змінами) і зважаючи на запровадження режиму надзвичайної ситуації та карантину на всій території України з метою запобігання поширенню гострої вірусної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та у зв’язку з тим, що згідно з переліком акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», складеним станом на 06.03.2020, кількість акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» є більшою ніж 10 осіб, з метою захисту акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» від зараження коронавірусною інфекцією (COVID-19) та задля запобігання її поширенню, Наглядовою радою АБ «УКРГАЗБАНК» прийнято рішення (протокол від 07.04.2020 №16) про скасування проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК», скликаних на 24.04.2020.

Інформуємо, що відповідно до положень Закону України від 30.03.2020 № 540-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19).

Про нову дату, час і місце проведення річних загальних зборів акціонерів АБ «УКРГАЗБАНК» кожного акціонера буде повідомлено додатково у встановленому законодавством порядку.

Правління АБ «УКРГАЗБАНК»

Текст повідомлення

Кваліфікований електронний підпис

07.04.2020

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.