Оголошення власникам карток за тарифним планом «Пенсійна/Соціальна картка»

Шановні клієнти УКРГАЗБАНК - власники карток за Тарифним планом «Пенсійна/Соціальна картка»!

З 01 жовтня 2020 року набувають чинності зміни до порядку списання комісії за sms-обслуговування вашого карткового рахунку.

Комісія за sms-обслуговування карткового рахунку буде нараховуватись в залежності від обсягу розрахунків, здійснених Вами за допомогою карти, а саме:

  • Якщо протягом календарного місяця Ви здійснили не менше 2-х операцій* розрахунку карткою в торговельно-сервісних підприємствах та в мережі Інтернет на суму 1 000,00 грн та більше, комісія не буде нарахована.
  • В іншому разі – розмір комісії складе 5 грн. Комісія нараховуватиметься в останній робочий день кожного місяця та буде списана за наявності коштів на рахунку. 

Збільшуючи обсяг ваших розрахунків карткою Ви заощаджуєте ваші кошти!

*не враховуються операції у пристроях самообслуговування, операції покупки у банкоматах, переказ коштів з картки на картку

01.10.2020

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.