Відновлення стандартного режиму роботи платіжних карток після завершення строку їхньої дії

У зв’язку із встановленням «зеленого рівня» епідемічної небезпеки на території України, повідомляємо про відновлення стандартного режиму роботи з платіжними картками банку після завершення строку їхньої дії. Після завершення строку її дії, операції з такою карткою не виконуватимуться.

Стандартний режим роботи з 01.08.2021 розповсюджується також на платіжні карти із продовженим періодом використання в банкоматній мережі банку на наступні три місяці (+90 днів) після завершення строку їхньої дії. 

Довідково. Строк дії картки – це період часу, що починається з дати видачі Банком картки держателю і закінчується в останній календарний день місяця, зазначеного на її лицьовій стороні.

(згідно Правил відкриття та обслуговування рахунків фізичних осіб та надання послуг за платіжними картками
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ «УКРГАЗБАНК»)

29.06.2021

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.