Андрій Кравець про принципи екологічного, соціального та корпоративного управління

8 липня 2021 Професійна асоціація корпоративного управління у співпраці з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку, та Центром «Розвиток КСВ» провела круглий стіл на тему «Застосування принципів ESG (Environmental, Social and Governance) в роботі рад директорів: необхідність, привілеї чи зобов’язання». Це була дискусія щодо впровадження стандартів ESG в діяльність українських компаній та ролі наглядових рад у цьому процесі.

Зацікавлені сторони та регулятори все більше приділяють увагу екологічним та соціальним наслідкам діяльності компаній та контролюють показники ESG.

Голова Правління УКРГАЗБАНКУ Андрій Кравець на зустрічі зазначив, що імплементація ESG у Банку розпочалася із впровадження стандартів governance, що стали початком значних змін УКРГАЗБАНКУ ще в 2015 році. Саме тоді й було вирішено розпочати абсолютно новий етап розвитку – напрям «зеленого» банкінгу. Банк став піонером «green banking» не лише в Україні, а й у Східній Європі. Партнером у цьому проєкті Банку стала Міжнародна фінансова корпорація (IFC).

Андрій Кравець також відмітив, що стандарти ESG – це обов’язок і необхідність для компаній, які хочуть вести сучасний бізнес і динамічно розвиватися. Адже для УКРГАЗБАНКУ впровадження стандартів ESG стало стимулом для розвитку кредитування малого і середнього бізнесу, що наразі стрімко розвивається.

Захід відбувся у співпраці з Програмою IFC «Сприяння інвестиціям через інтегровані екологічні, соціальні та управлінські стандарти в Європі та Центральній Азії», що реалізується у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань SECO. Метою Програми є стимулювання та допомога компаніям у прийнятті кращих практик корпоративного управління, сприяючи їх здатності залучати стійкі інвестиції.

15.07.2021

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.