Програма «доступних кредитів 5-7-9%»: надали 3,3 млрд грн реальної підтримки бізнесу

Від моменту старту державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» та станом на 13 серпня 2021 року УКРГАЗБАНК видав 1761 кредит на суму майже 3,3 млрд грн.

У фокусі нашої роботи завжди було фінансування інвестиційних проектів: 1,55 млрд грн усього портфеля кредитів «5-7-9%» сформовано саме такими проектами, а це 48%. Завдяки цьому, наші клієнти отримали можливість оновити основні фонди, запустити нові напрями бізнесу за прийнятними ставками, створити нові робочі місця. Інвестиційний напрям разом з фінансуванням стартапів є реальною і відчутною підтримкою мікро, малого і середнього бізнесу країни, особливо, в умовах пандемії.

УКРГАЗБАНК протягом всієї дії програми здійснював підтримку бізнесу виключно в рамках її ідеології. До того ж, рефінансування отримували виключно ті підприємці, які найбільше постраждали від наслідків пандемії і потребували підтримки. Окрім доступності банківського фінансування, програма виконувала важливу соціальну функцію - створення і збереження робочих місць. Тож завдяки програмі «5-7-9%» нашими клієнтами збережено 5014 і створено 2440 додаткових робочих місць.

Нагадаємо, що саме УКРГАЗБАНК став першим учасником програми і наразі відзначає її вагому роль у підтримці малого і середнього бізнесу України. Банк видав кожен 12-й кредит в програмі адже добре розуміє її значення для економіки країни та ефективність у сучасних реаліях, в яких опинилися підприємці.

Протягом всього періоду дії програми УКРГАЗБАНК брав активну участь в її модернізації і надалі підтримуватиме її роботу та подальший розвиток.

16.08.2021

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.