Умови кредитування «Житло в кредит (первинний ринок)» в рамках взаємодії з компанією «ДІТА»

Заявка на кредит

Форма кредитування: 

кредит

кошти надаються однією сумою в разовому порядку

Погашення кредиту:

згідно класичного графіку

платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:

  • внесення готівки в касу АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків
  • договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
    за наступними реквізитами: АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банку 320478, рахунок №___ (номер рахунку 3739 у форматі IBAN для внесення платежів, дострокового погашення заборгованості по кредиту та всіх комісій, зазначений у кредитному договорі).

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредити надаються у:

національній валюті

 

Кредит надається на:

придбання нерухомості (квартири) на первинному ринку шляхом:
укладення договору купівлі-продажу майнових прав;
купівлі-продажу цінних паперів (цільових облігацій, векселів, закладних);
участі у ФФБ.

Забезпечення по кредиту:

За схемою купівлі-продажу цінних паперів:

Іпотека майнових прав за договором бронювання об’єкта будівництва (квартири) або іншими договорами;

Застава цінних паперів (облігацій, веселів, заставних).

За схемою участі у ФФБ

Іпотека майнових прав за договором участі у ФФБ.

Шляхом укладення договору купівлі-продажу майнових прав на нерухомість на первинному ринку

Іпотеки майнових прав на нерухоме майно за договором купівлі-продажу майнових прав

За схемою купівлі-продажу цінних паперів – цільових облігацій з укладення договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості з наступним укладенням трьохсторонньої додаткової угоди до договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості:

Застава майнових прав за договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості та за договором добровільного страхування фінансового ризику,

Іпотека майнових прав на нерухоме майно за договором купівлі-продажу майнових прав;

Застава цінних паперів.

Дострокове погашення кредиту:  без будь-яких обмежень та штрафних санкцій
Переваги:
  • привабливі процентні ставки;
  • відсутність будь-яких обмежень, штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту;
  • зручний спосіб погашення.
Наслідки при кредитуванні: задоволення своїх споживчих потреб у житловій нерухомості, навіть не маючи повної суми коштів для її придбання.

 

Умови кредитування

Можлива сума кредиту
(гривень)

Строк кредитування

Комісія за надання кредиту (одноразово), % від суми кредиту

Власний внесок
(мінімальний)

Фіксована процентна ставка, % річних

від 10 000
до 5 000 000

Від 1 до 20 років

Відсутня​

не менше 30%

На перший 1 рік На наступні 19 років
2,99% 12,99%

від 10 000
до 5 000 000

Від 1 до 20 років

Відсутня​

не менше 50%

На перший 1 рік На наступні 19 років
0,01% 12,99%

від 10 000
до 5 000 000

Від 1 до 20 років

Відсутня​

не менше 50%

На перші 18 місяців На наступні 222 місяці
2,99% 12,99%

від 10 000
до 5 000 000

Від 1 до 20 років

Відсутня​

не менше 50%

На перші 2 роки На наступні 18 років
5,00% 12,99%

від 10 000
до 5 000 000

Від 1 до 20 років

Відсутня​

не менше 50%

На перші 3 роки На наступні 17 років
7,50% 12,99%

Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)

Платежі за надані супутні послуги на користь Банку: 

Комісія за надання кредиту

одноразово

Відсутня

Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб:

ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Оцінка заставного майна здійснюється акредитованим у Банку  суб’єктом оціночної діяльності

Здійснюється після реєстрації права власності на об’єкт нерухомості

  • Квартири – з 2 950,00 грн.
  • Житлові будинки/домоволодіння – з 5 300,00 грн.

ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Страхування предмету іпотеки (у разі, якщо при наданні кредитних коштів в забезпечення передаються майнові права, страхування предмету  іпотеки  здійснюється після введення в експлуатацію об’єкту будівництва)

щорічно

Орієнтовний середній тариф – 0,3% від вартості предмету іптотеки

Страхування особисто Позичальника щорічно орієнтовний середній тариф – 0,73%  від залишку кредиту

ПОСЛУГИ НОТАРІУСА

Оформлення договору забезпечення

одноразово та додатково при необхідності

орієнтовна вартість 12 880 грн.

Державна реєстрація припинення іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

одноразово,
після повного виконання зобов'язань за кредитом
 

орієнтовна вартість 3 430 грн.

Тарифи по кредитним операціям

Типові договори:

Типовий кредитний договір «Житло в кредит» (первинний ринок) для схеми продажу майнових прав, деривативу, участі ФФБ

Істотні характеристики та калькулятор

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.