Кредити на придбання житлової нерухомості на вторинному ринку

Заявка на кредит

Форма кредитування: 

кредит

кошти надаються однією сумою в разовому порядку

Погашення кредиту:

згідно класичного графіку

платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:

 • внесення готівки в касу АБ «УКРГАЗБАНК»;
 • безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків
 • договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
  за наступними реквізитами: АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банку 320478, рахунок №___ (номер рахунку 3739 у форматі IBAN для внесення платежів, дострокового погашення заборгованості по кредиту та всіх комісій, зазначений у кредитному договорі).

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредити надаються у:

національній валюті

 

Кредит надається на:

придбання нерухомості на вторинному ринку

Забезпечення по кредиту:

іпотека об’єкту нерухомого майна, що купується за рахунок кредиту

Дострокове погашення кредиту: 

без будь-яких обмежень та штрафних санкцій

Переваги
 • фіксована процентна ставка на весь строк кредитування;
 • відсутність будь-яких обмежень,  штрафних санкцій за дострокове погашення кредиту;
 • зручний спосіб погашення.
Наслідки при кредитуванні задоволення своїх споживчих потреб у житловій нерухомості, навіть не маючи повної суми коштів для її придбання.
Канали продажів продукту відділення АБ «УКРГАЗБАНК», розміщені в усіх регіонах України
Регіональна концентрація усі регіони України, крім тимчасово окупованих територій непідконтрольних українській владі

Умови кредитування

Можлива сума кредиту (гривень)

Строк кредитування

Максимальний розмір кредиту

Комісія за надання кредиту (одноразово)

Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору), % річних

від 10 000,00 до
5 000 000,00 

Від 1 до 20 років

70% від ринкової вартості нерухомості

0,99%
від суми кредиту

На перші
2 роки
На наступні
18 років
9,90% 12,99%

Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)

Платежі за надані супутні послуги на користь Банку:
Видача/переказ коштів з поточного рахунку щоразу при здійсненні операції

Видача готівкою кредитних коштів з поточного рахунку: 0,7% від суми кредиту /

Переказ кредитних коштів з поточного рахунку:

 • 0,5% від суми кредиту (max. 300 грн) - на інші рахунки в АБ "УКРГАЗБАНК";
 • 1,0% від суми кредиту (max. 500 грн) - на рахунки в інших банках

Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб: 

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування

одноразово

1% від вартості нерухомого майна, зазначеної в договорі купівлі-продажу

ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Оцінка заставного майна здійснюється акредитованим у Банку  суб’єктом оціночної діяльності

одноразово при видачі кредиту та додатково при необхідності

 • Квартири – з 2 950,00 грн.
 • Житлові будинки/домоволодіння – з 5 300,00 грн.

ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Страхування особисто Позичальника щорічно орієнтовний середній тариф – 0,8%  від залишку кредиту
Страхування предмету іпотеки щорічно орієнтовний середній тариф – 0,3% від вартості предмету іпотеки 

ПОСЛУГИ НОТАРІУСА

Оформлення договору забезпечення одноразово та додатково при необхідності – орієнтовна вартість 10 090 грн 
Державна реєстрація припинення іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно одноразово, після повного виконання зобов'язань за кредитом – орієнтовна вартість 3 430 грн.

Тарифи по кредитним операціям

Істотні характеристики та калькулятор:

Житло в кредит вторинний ринок

Калькулятор "Житло в кредит вторинний ринок"

Типові договори:

Типовий кредитний договір «Житло в кредит» (вторинний ринок)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.