ЕКО-депозит Плюс

 

«ЕКО-депозит Плюс»
(виплата процентів в кінці строку, автопролонгація, поповнення)

«ЕКО-депозит Плюс»
(виплата процентів щомісячно, автопролонгація, поповнення)

 

Гривня

6-9 міс 6,75% 6,45%
9-12 міс 6,75% 6,45%
12-18 міс 7,25% 6,95%
18-24 міс 7,75% 7,45%
 

Долари США

6-9 міс 0,70% 0,60%
9-12 міс 0,70% 0,60%
12-18 міс 1,10% 1,00%
18-24 міс 1,10% 1,00%
 

Євро

6-9 міс 0,01% 0,01%
9-12 міс 0,01% 0,01%
12-18 міс 0,01% 0,01%
18-24 міс 0,01% 0,01%

Умови депозиту

 
Сума мінімального початкового вкладу на депозит в день оформлення депозиту

 1 000,00 гривень.
100,00 доларів США.
100,00 євро

 1 000,00 гривень.
100,00 доларів США.
100,00 євро

Пролонгація  договору

Передбачено.

Якщо до дня закінчення строку зберігання коштів Вкладник не звернувся до відділення банку або не повідомив про намір повернути депозит за телефоном Контакт-центру, депозит вважається щоразу продовженим на аналогічну до попереднього строку депозиту кількість календарних днів. При продовженні строку зберігання коштів розмір процентної ставки встановлюється на рівні процентної ставки, що діятиме в Банку, в перший день продовженого строку зберігання коштів, для відповідного виду депозитного вкладу та строку.  Строк депозиту може продовжуватись неодноразово.

Нарахування процентів Проценти нараховуються не пізніше останнього банківського дня кожного календарного місяця, в день закінчення строку зберігання коштів та в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів
Сплата процентів

В кінці строку зберігання коштів, або в день закінчення кожного продовженого строку зберігання коштів шляхом безготівкового перерахування на поточний рахунок або поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – картковий рахунок)  Вкладника, відкритий в АБ “УКРГАЗБАНК”.

Щомісячно перераховуються на поточний або поточний рахунок, операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів (далі – картковий рахунок) Вкладника, відкритий в  АБ “УКРГАЗБАНК”. Проценти нараховані на дату повернення депозиту перераховуються на картковий або поточний рахунок.

Поповнення депозиту

Дозволяється протягом всього строку зберігання коштів але не пізніше 93 календарних днів з першого дня строку зберігання коштів або з першого дня кожного продовженого строку зберігання коштів.

Мінімальна сума поповнення

500 грн./50 дол./50 євро

  500 грн./50 дол./50 євро

Максимальна сума поповнення Протягом календарного місяця сума поповнення не може перевищувати розмір початкової суми депозиту, розміщеної в день оформлення депозиту/пролонгації депозиту.
Переваги
  • еко-направленість (кошти залучені на депозит спрямовуються банком на фінансування еко-проектів 2-ї та 3-ї категорії викидів по якими викиди СО2 найменші);
  • можливість отримання високого доходу;
  • поповнення;
  • автоматичне продовження строку депозиту (автопролонгація).
  • еко-направленість ( кошти залучені  на депозит спрямовуються банком на фінансування еко-проектів 2-ї та 3-ї категорії, по якими викиди СО2 найменші)
  • виплата відсотків кожного місяця;
  • поповнення;
  • автоматичне продовження строку депозиту (автопролонгація).
Повернення суми депозиту в день закінчення строку зберігання коштів/ продовженого строку зберігання коштів

Шляхом перерахування на поточний або поточний рахунок операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів в  АБ “УКРГАЗБАНК”

Дострокове повернення частини/всієї суми депозиту

Не передбачене

Інші умови

Кожному Вкладнику відкривається поточний рахунок або поточний рахунок  операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів у валюті вкладу.

Розмір надбавок до процентних ставок за строковими депозитами фізичних осіб та умови їх застосування*

Надбавки до процентних ставок за депозитом в національній валюті

+0,5% річних при розміщенні вкладів для клієнтів у яких відкрито карткові (поточні) рахунки для виплати заробітної плати або для виплати пенсій​ в АБ «УКРГАЗБАНК»  та наявності цільових зарахувань на такі рахунки не пізніше ніж за 45 календарних днів до дати відкриття депозиту​​

* надбавки до процентних ставок не сумуються
 

Депозитний калькулятор

Істотні характеристики «ЕКО-депозит Плюс» (виплата процентів в кінці строку)

Істотні характеристики «ЕКО-депозит Плюс» (виплата процентів щомісячно)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.