Online - купівля валюти

Оnline - купівля іноземної валюти фізичними особами

Фізичні особи ̶ клієнти банків здійснюють операції у незначному розмірі* з купівлі безготівкової іноземної валюти без наявності підстав/зобов’язань.

Банк здійснює такі операції (одній фізичній особі в один операційний день у межах одного банку) на підставі заяви або дистанційного розпорядження клієнта без подання клієнтом документів, що пов’язані із здійсненням валютної операції.)

Обмеження при здійсненні купівлі  іноземної валюти фізичними особами:

  • не більше ніж еквівалент 150 000 грн. в один операційний день без підстав/зобов’язань;
  • більше ніж еквівалент 150 000 грн. в один операційний день на підставі документів, що свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення купівлі іноземної валюти.

*незначний розмір валютної операції - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції), який є меншим за розмір, установлений для фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.