Інші операції та послуги

АБ «УКРГАЗБАНК» надає послуги з

  • Обміну/розміну національної валюти
  • Перерахунку готівкових коштів
  • Розмін (обмін) зношених банкнот/банкнот іноземної валюти (доларів США/євро) одного номіналу на банкноти іншого номіналу
  • Перевірки справжності банкнот, тощо
  • Видача готівки з платіжних карток третіх банків
  • Платежі без відкриття рахунку

Послуги надаються на наступних умовах:

  • Послуги здійснюються без відкриття рахунку.
  • При здійсненні операцій в іноземній валюті комісія сплачується в гривнях за курсом гривнях за курсом НБУ на момент надання послуги.
  • Стягнення всіх тарифів здійснюється шляхом сплати готівкою через касу Банку.
  • Розмін банкнот здійснюється у випадку наявності банкнот необхідного номіналу у касі відділення банку.
Найменування операції/послуги Тариф Мін. Макс.
Розмін (обмін) зношених банкнот/банкнот іноземної валюти (доларів США/євро) одного номіналу на банкноти іншого номіналу, без ПДВ 10% від суми 25,00 грн.
Обмін монет (банкнот) національної валюти на банкноти (монети) національної валюти, без ПДВ 10% від суми обміну 100,00 грн.  ­
Розмін банкнот одного номіналу на банкноти іншого номіналу, без ПДВ (для національної валюти) 0,5% від суми 100,00 грн.  ­
Перерахунок готівкових коштів, без ПДВ 0,5% від суми 100,00 грн.  ­
Перевірка щодо справжності/платіжності банкнот національної та іноземних валют, без ПДВ 1,50 грн. за одну банкноту  ­  
Надання довідок/дублікатів (завірених копій)  довідок та квитанцій тощо щодо проведених неторговельних операцій, без ПДВ 100,00 грн.  ­  ­

Тарифи

Тарифи (редакція з 29.11.2021)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.