Рахунок юридичної особи – нерезидента

Доводимо до вашого відома, що з 07.02.2019 р. дозволено відкриття поточних рахунків юридичних осіб-нерезидентів.   

За поточними рахунками в іноземній валюті юридичних осіб-нерезидентів здійснюються такі операції:

 • розрахунки з резидентами за експорт/імпорт товарів;
 • розрахунки з резидентами за договорами позики;
 • пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням;
 • на підставі рішень судів або рішень інших органів;
 • щодо сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів;
 • з розміщення вкладів (депозитів) та повернення коштів за такими операціями.  

За поточним рахунком у національній валюті юридичної особи-нерезидента здійснюються такі операції:

 • розрахунки з резидентами за експорт/імпорт;
 • розрахунки з резидентами за договорами позики;
 • пов’язані зі здійсненням іноземних інвестицій в Україну та їх поверненням;
 • за гарантіями/поруками, що надаються власником;
 • пов’язані із задоволенням вимог власника рахунку як кредитора шляхом реалізації предмета застави за гривні;
 • на підставі рішень судів або рішень інших;
 • із розміщення вкладів (депозитів) та повернення коштів за такими операціями;
 • зарахування процентів, нарахованих за залишками коштів на власному інвестиційному рахунку.
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.