Членські внески

Членський внесок - це грошовий внесок, що сплачується як разовий або періодичний платіж для участі цього суб’єкта господарювання та/або забезпечення поточної діяльності юридичних осіб –нерезидентів.

Обмеження при здійсненні переказів в іноземній валюті суб’єктами господарювання - резидентами з метою сплати вступних або членських внесків:

  • не більше ніж еквівалент 150 000 грн. в один операційний день без документів, що свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення переказу, не поширюється на валютні операції за наявності ознак дроблення сукупності пов’язаних відповідних фінансових операцій;
  • більше ніж еквівалент 150 000 грн. в один операційний день на підставі документів, що свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення переказу*.

*Документи що свідчать про наявність підстав/зобов’язань для здійснення переказу коштів для суб'єктів господарювання є копії документа про умови вступу до міжнародної організації або іншої юридичної особи - нерезидента у разі сплати вступного внеску або копії документа, який засвідчує вступ резидента до міжнародної організації або іншої юридичної особи - нерезидента, у разі сплати членського внеску. Для сплати вступного та членського внесків одночасно - документ, що підтверджує обов'язок сплатити ці внески одночасно.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.