Оголошення про проведення конкурсу з відбору кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів)

АБ «УРГАЗБАНК» оголошує конкурс з відбору кваліфікованого незалежного експерта (групи експертів) для надання послуг із зовнішньої оцінки ефективності та якості роботи Департаменту внутрішнього аудиту АБ «УКРГАЗБАНК» у відповідності до стандарту 1312 «Зовнішні оцінки» Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту (стандарти) в редакції 2017 та вимог Національного банку України, передбачених пунктом 32 Положення про організацію внутрішнього аудиту в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 10.05.2016 № 311.

До участі в Конкурсі запрошуються кваліфіковані незалежні експерти (групи експертів), які відповідають умовам Конкурсної документації. Детальні умови тут.

26.04.2021

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.