Кредитные карты

Кредитна картка від УКРГАЗБАНКУ це

 • Швидке та безкоштовне замовлення
 • Пільговий період – від 30 до 70 днів
 • Процентна ставка за кредитом:
     • під час пільгового періоду – 0,00001% річних;
     • після пільгового періоду – від 39% річних до 42% річних (в залежності від продукту)
 • Ліміт кредитування – від 1 000 до 500 000 грн.
 • Проценти на залишок власних коштів:
     • 5% річних (підвищена процентна ставка)
     • 2% річних (стандартна процентна ставка)

Універсальна картка «Домовичок» – для отримувачів регулярних виплат та не тільки (Продаж продукту припинено з 16.07.2021 р.)

Паспорт споживчого кредиту «Домовичок» Калькулятор загальних витрат «Домовичок»

Еко-кредитка – вигідні пропозиції із споживчого кредитування для всіх клієнтів

Паспорт споживчого кредиту
«Еко-кредитка»
Калькулятор загальних витрат
«Еко-кредитка»
Дізнатись деталі та замовити

Premier-картка – кредитна картка найвищого класу для найвибагливіших клієнтів

Паспорт споживчого кредиту
«Premier-картка»
Калькулятор загальних витрат «Premier-картка» Дізнатись деталі та замовити

Еко+ – кредит для зручної оплати страхових платежів для клієнтів, які отримують заставний кредит у УКРГАЗБАНКУ

Паспорт споживчого кредиту Еко+ Калькулятор загальних витрат Еко+

EasyCard – віртуальна кредитна картка, яку можна замовити онлайн у мобільному додатку партнера Банку – компанії EasyPay

Паспорт споживчого кредиту EasyCard Калькулятор загальних витрат EasyCard
 

«Крок на зустріч» – допоможе з реструктуризацією заборгованості за наявним картковим кредитом

Паспорт споживчого кредиту «Крок на зустріч» Калькулятор загальних витрат «Крок на зустріч»

Попередження про можливі наслідки в разі користування банківською послугою споживчого кредиту у формі ліміту овердрафту або невиконання обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги

Ліміт овердрафту «Кредитна картка» (пакет «Домовичок» для отримувачів регулярних виплат, пакет «Еко-кредитка», пакет «Еко+», пакет «Premier-карта»)

Неустойка (штраф, пеня) за прострочення сплати:
платежів за кредитом Не застосовуються
відсотків за користування кредитом Не застосовуються
інших платежів Не застосовуються
Неустойка (штраф, пеня) за невиконання інших умов договору Не застосовуються
Інші заходи:
право банку у визначених договором випадках вимагати дострокового погашення платежів за кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов'язання
унесення інформації до кредитного бюро / Кредитного реєстру Національного банку України та формування негативної кредитної історії, що може враховуватися банком під час прийняття рішення щодо надання кредиту в майбутньому

Сторони узгодили, що у разі настання події припинення, банк зупиняє нарахування процентів, комісій пов’язаних з користуванням Лімітом Дозволеного овердрафту з дня настання події припинення. З дня настання події припинення вся фактична заборгованість Клієнта вважається простроченою, а Клієнт зобов’язаний повернути її та сплатити Платежі згідно з ч. 2. ст. 625 Цивільного Кодексу України за весь період прострочення. Платежі згідно з ч. 2. ст. 625 Цивільного Кодексу України – проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника (Клієнта) у розмірі процентів за користування Несанкціонованим кредитом, який зазначено у Тарифному плані. Сторони узгодили, що днем настання події припинення та датою прострочення заборгованості Клієнта щодо погашення суми Ліміту Дозволеного овердрафту, нарахованих процентів за користування Лімітом Дозволеним овердрафтом та Комісій є:

 • неповернення Клієнтом суми Кредиту у термін, встановлений Договором – наступний календарний день після кінцевої дати строку дії Ліміту Дозволеного овердрафту, визначеної в Заяві – договорі;
 • пред’явлення Банком вимоги про дострокове повернення Кредиту – дата зазначена в такому письмовому повідомленні Банку;
 • звернення Банку з позовом про дострокове стягнення Кредиту, у тому числі, шляхом звернення стягнення на майно – наступний календарний день за днем поштового відправлення позовної заяви Банку до відповідача.

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги споживчого кредиту у формі ліміту овердрафту, а також спосіб такого розірвання договору

 1. Після укладення договору клієнт має право відмовитись від договору про споживчий кредит протягом 14 календарних днів з дня укладення цього договору. Клієнт зобов’язаний у разі припинення строку дії Ліміту Дозволеного овердрафту за ініціативою Клієнта (відмови від користування відповідним кредитним Продуктом) достроково погасити у повному обсязі усю існуючу заборгованість за Лімітом Дозволеного овердрафту, нарахованими процентами за користування Лімітом Дозволеного овердрафту, комісіями та штрафами на день подання відповідної письмової заяви про відмову від користування Лімітом Дозволеного овердрафту.
 2. До закінчення строку дії Ліміту Дозволеного овердрафту, визначеного у Заяві-договорі, строк дії Ліміту Дозволеного овердрафту може бути припинено Клієнтом в односторонньому порядку шляхом надання Банку відповідної письмової заяви (без укладення між Сторони будь-яких додаткових угод про це). У разі отримання Банком відповідної заяви, строк дії Ліміту Дозволеного овердрафту буде припинено за умови відсутності заборгованості протягом 5-ти (п’яти) Банківських днів, наступних за днем отримання Банком такої заяви (конкретний день, у який буде припинено строк дії Ліміту Дозволеного овердрафту, в такому випадку визначається Банком самостійно). Відновлення строку дії Ліміту Дозволеного овердрафту відбувається шляхом подання Клієнтом окремої Заяви-договору.
 3. Клієнт має право здійснювати дострокове погашення Кредиту без додаткових плат за таке погашення.
 4. До закінчення строку дії Ліміту Дозволеного овердрафту, визначеного у Заяві-договорі, строк дії Ліміту Дозволеного овердрафту може бути припинено Банком в односторонньому порядку (без укладення Сторонами будь-яких додаткових угод про це). Про припинення строку дії Ліміту Дозволеного овердрафту Банк повідомляє Клієнта шляхом надсилання йому відповідного повідомлення на Номер мобільного телефону.
 5. Банк має право вимагати дострокового виконання зобов’язань Клієнтом за укладеним Договором, зокрема, у разі порушення Клієнтом строків/термінів сплати будь-яких платежів за Договором, в тому числі сплати процентів, Комісії, та інших платежів, передбачених Заявою-договором та цими Правилами, про що Клієнту надсилається відповідна письмова вимога.
 6. Банк має право стягнути заборгованість за укладеним Договором у випадку несвоєчасного та/або неповного її погашення/сплати шляхом звернення стягнення на будь-яке майно Клієнта у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 7. Сторони узгодили, що у разі настання події припинення, Банк зупиняє нарахування процентів, комісій пов’язаних з користуванням Лімітом Дозволеного овердрафту з дня настання події припинення. З дня настання події припинення вся фактична заборгованість Клієнта вважається простроченою, а Клієнт зобов’язаний повернути її та сплатити Платежі згідно з ч. 2. ст. 625 Цивільного Кодексу України за весь період прострочення. Платежі згідно з ч. 2. ст. 625 Цивільного Кодексу України – проценти від суми простроченої заборгованості Позичальника (Клієнта) у розмірі процентів за користування Несанкціонованим кредитом, який зазначено у Тарифному плані. Сторони узгодили, що днем настання Події припинення та датою прострочення заборгованості Клієнта щодо погашення суми Ліміту Дозволеного овердрафту, нарахованих процентів за користування Лімітом Дозволеним овердрафтом та Комісій є:
  • неповернення Клієнтом суми Кредиту у термін, встановлений Договором – наступний календарний день після кінцевої дати строку дії Ліміту Дозволеного овердрафту, визначеної в Заяві – договорі;
  • пред’явлення Банком вимоги про дострокове повернення Кредиту – дата зазначена в такому письмовому повідомленні Банку;
  • звернення Банку з позовом про дострокове стягнення Кредиту, у тому числі, шляхом звернення стягнення на майно – наступний календарний день за днем поштового відправлення позовної заяви Банку до відповідача.

Відгуки клієнтів

Дацюк Андрій Анатолійович, “Укркарт”, м. Кривий Ріг:

“Звичайно ж я оформив картку і вона мене вже двічі дуже виручила по автомобілю… Також картка виручає для непередбачуваних покупок”

Картка “Домовичок” мене привабила своїм кредитним лімітом. Мені потрібні були кошти на ремонт автомобіля. Машина не дешева, а бувають моменти, коли зарплати не вистачає на запчастини. А в УКРГАЗБАНКУ, де я давно обслуговуюсь, порадили карточку “Домовичок”.

Звичайно ж я оформив картку і вона мене вже двічі дуже виручила по автомобілю: коли пружина лопнула і ще були проблеми, що потребували ремонту. Зняв кошти з картки, година–дві ремонту на СТО і поїхав, бо я без машини ніяк. За допомогою картки купував запчастини, розраховувався за паливо на АЗС. Дуже зручно. Тобто я в основному використовую картку для обслуговування свого авто. Також картка виручає для непередбачуваних покупок. Нещодавно були в магазині побутової техніки, як раз потрібен був подарунок для сім’ї з маленькою дитиною – купили мультиварку, вони користуються із задоволенням. Без “Домовичка” і тут не обійшлося! Картку можна поповнювати онлайн – я перевожу гроші з картки на картку і потім розраховуюсь там де мені потрібно. Цікава картка, дизайн веселий і доброзичний.

Півторадня Наталія Михайлівна, “Київміськбуд”, м. Київ:

“Коли позичаєш у сусідів чи друзів, то не завжди зручно дивитись навіть їм у очі, тому що почуваєшся винним. Якби я взяла гроші у когось, то вже потрібно було б все повернути, а так я потрошку віддаю” Безпосередньо цю картку я оформила для проведення ремонтних робіт у своїй квартирі. До речі, кредит на яку, я також брала в УКРГАЗБАНКУ.

Дякуючи “Домовичку”, я в квартирі зробила ремонт. Розраховувалась карткою, купуючи всі будівельні матеріали. І це мене дуже врятувало. Тепер у мене вже є ремонт, квартира заселена і все в порядку! Крім того, що я купувала за допомогою “Домовичка” те, що мені потрібно, мені ще й за це нараховували бонуси. Коли я останнього разу заплатила за комунальні послуги карткою “Домовичок”, мені вже вистачило бонусів для замовлення подарунку. У якості подарунку на сайті “Домовичка” я обрала паливну картку на 200 грн. Я вже скористалась моїм подарунком: прийшла на АЗС, подала картку, ввела пін-код і отримала паливо на 200 грн. Це дуже приємний подарунок для автовласника.

“Домовичок” дуже зручний тим, що не потрібно позичати гроші у когось. Коли позичаєш у сусідів чи друзів, то не завжди зручно дивитись навіть їм у очі, тому що почуваєшся винним. Якби я взяла гроші у когось, то вже потрібно було б все повернути, а так я потрошку віддаю. Отримала зарплату і повернула “Домовичку”, який не дивиться в очі і не каже: “Віддай!”. Зараз у мене трохи складне матеріальне становище – я сама виховую і навчаю двох дітей, тому “Домовичок” мене рятує.

Краснобрижий Андрій Сергійович, м. Суми:

“Зараз ціни постійно міняються, тому будь-яка покупка зроблена сьогодні, ймовірно, що завтра буде коштувати дорожче” На сьогоднішній день ситуація в країні така, що своїх коштів не завжди вистачає, тому на допомогу приходить “Домовичок”, який завжди має при собі кошти і може допомогти в будь-яку хвилину.

Картка має приємний дизайн. Нею зручно розраховуватися в магазинах, на АЗС. Зараз ціни постійно міняються, тому будь-яка покупка зроблена сьогодні, ймовірно, що завтра буде коштувати дорожче. Дуже просто перевіряти стан бонусного рахунку на сайті MasterCard Rewords, можна подивитися, за що саме були нараховані бонуси, в якій кількості. Декілька днів тому я вже отримав обраний на сайті подарунок – френч-прес, який із задоволенням використовую для заварювання чаю. Картка дійсно зручна, бо це такі собі резервні гроші: можна здійснити покупку вже сьогодні, а не відкладати її на майбутнє. Звичайно ж це привабливо, а в теперішніх умовах – ще й вигідно!

Багненко Яна Юріївна, с.Чернобаївка, Херсонська обл.:

“Я вже обрала подарунок, який планую обміняти на зібрані бонуси – це картка мережі магазинів одягу” Оформила картку “Домовичок” через те, що потрібні були гроші на переоформлення будинку. Варіант позичити в друзів не підходив, відкладати не хотіла, бо тобі б заплатила вищу ціну. А так у мене “Домовичок” “під рукою”. Мені зручно. Можу як в банкоматі готівку знімати, так і в супермаркетах розраховуватися.

Іншим клієнтам рекомендую саме другий варіант – це набагато дешевше. Ще приємно усвідомлювати, що й бонуси нараховуються. Я вже обрала подарунок, який планую обміняти на зібрані бонуси – це картка мережі магазинів одягу. До речі, я вже погашала заборгованість за карткою: все добре і швидко. “Домовичок” для мене, як додатковий гаманець, яким можна скористатися у непередбачуваних ситуаціях.

Телішевський Олександр Фрідріхович, м. Хмельницький:

“Накопичив багато бонусів, за які зробив подарунок для дружини…, замовив сертифікат для придбання товарів в продуктовій мережі, вже отримав накопичувач інформації на 6 ГБ” Користування “Домовичком” – це тільки позитивні емоції. За допомогою цієї картки купив товари, які, можливо, раніше б не наважився купити. Я не люблю позичати гроші у друзів. Є таке прислів’я «Якщо хочеш втрати друзів – то позич гроші». З банком це простіше, надійніше. Через регулярне користування карткою, накопичив багато бонусів, за які зробив подарунок для дружини обравши набір для сауни, замовив сертифікат для придбання товарів в продуктовій мережі, вже отримав накопичувач інформації на 6 ГБ – річ потрібна Зараз знову потішу дружину, бо обміняв бонуси на сучасний фен зі змінними насадками. Раніше я дуже рідко користувався кредитними картками. “Домовичок” мені сподобався через ті опції, які він пропонує. Дуже швидко можна поповнювати рахунок, а SMS-повідомлення сповістить про залишок на рахунку, і я знову можу користуватися карткою. Всім друзям і знайомим раджу придбавати собі карточку “Домовичок”.

Гальона Сергій Миколайович, Радомишльський РВ УМВС, м. Житомир:

“Враховуючи зростання цін… я тільки виграв від здійсненої покупки” Про картку “Домовичок” у мене склалися гарні враження. Мені зручно нею користуватися і розраховуватися в мережі магазинів та Інтернет. Потрібно було змінити пральну машину, яка вже відпрацювала свій строк, але власних коштів не вистачало, тому скористалися кредитними коштами. Купили нову пральну машину і ноутбук. Враховуючи зростання цін, я думаю, що я тільки виграв. Мені підходить пільговий період у 30 діб, коли я можу повернути позичені кошти без відсотків. Знаю, що сплачувати потрібно до 20-го числа згідно з графіком, тому не пропускаю термін. Також мені подобається “Домовичок” через наявність бонусної винагороди, оскільки подарунки це завжди приємно, особливо коли можна їх обрати на свій смак. Слідкую за календарем подарунків від “Домовичка” і намагаюся не проґавити шанс розплатитися карткою щоб отримати додаткові бонуси. Наприклад, заплатив комуналку – отримав більше бонусів на подарунки, у листопаді вигідно купувати одяг за допомогою “Домовичка”. Мені це подобається!

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.