Реструктуризація

Відповідно до Закону України «Про споживче кредитування» від 15.11.2016 №1734-VІІІ з урахуванням змін, внесених Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо споживчих кредитів, наданих в іноземній валюті» від 13.04.2021 №1381-ІХ (далі, також, Закон) зобов’язання позичальників за договорами про споживчий кредит, наданий в іноземній валюті, що відповідають зазначеним нижче критеріям, підлягають обов’язковій реструктуризації на вимогу позичальника (особи, до якої перейшли права та обов’язки позичальника) або його представника (за законом або за наявності довіреності на вчинення таких дій).

Критерії, що мають застосовуватися одночасно:

  1. наявність станом на 23.04.2021 будь-якого непогашеного грошового зобов’язання (простроченого грошового зобов’язання та/або грошового зобов’язання, строк сплати якого не закінчився) за кредитним договором;
  2. відсутність станом на 01.01.2014 простроченої заборгованості, яку згідно з кредитним договором з урахуванням рішення суду (за наявності) позичальник зобов’язаний сплатити не пізніше 01.01.2014 (крім простроченої заборгованості із сплати неустойки та інших платежів, нарахованих у зв’язку із простроченням позичальником платежів, та/або будь-якої заборгованості, строк сплати якої відповідно до кредитного договору спливає після 01.01.2014, але яку Банк вимагав повернути достроково (у строк до 01.01.2014) у зв’язку з простроченням позичальником платежів, або якщо зазначену прострочену заборгованість погашено до дня проведення реструктуризації;
  3. виконання зобов’язань за кредитним договором забезпечено предметом іпотеки згідно із ст.5 Закону України «Про іпотеку» у вигляді майна, віднесеного до об’єктів житлового фонду (далі – житлове нерухоме майно), або об’єкта незавершеного житлового будівництва, або майнових прав на нього, або садового будинку, або земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), а загальна площа такого нерухомого майна (об’єкта незавершеного житлового будівництва) не перевищує для квартири 140 м², для житлового будинку – 250 м², для садового будинку – 250 м², для земельної ділянки в селі, селищі, місті – площі, визначеної пунктом «г» частини першої ст.121 Земельного кодексу України.

Окрім зазначених критеріїв, необхідним є виконання хоча б однієї з таких умов:

  • предмет іпотеки – житлове нерухоме майно використовується як місце постійного проживання позичальника або майнового поручителя (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі), за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя іншого житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);
  • у власності позичальника або майнового поручителя, який є власником предмета іпотеки – об’єкта незавершеного житлового будівництва, відсутнє інше житлове нерухоме майно (крім житлового нерухомого майна, що розташоване на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);
  • предмет іпотеки – нерухоме житлове майно придбавалося повністю або частково за рахунок кредитних коштів, отриманих за кредитним договором, і умовами кредитного договору або іпотечного договору передбачено заборону реєстрації місця проживання позичальника або майнового поручителя за адресою розташування житлового нерухомого майна, за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя іншого житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);
  • предметом іпотеки є земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, площа якого не перевищує 250 м², розташованого на зазначеній земельній ділянці, та житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі);
  • предметом іпотеки є садовий будинок, за умови відсутності у власності позичальника або майнового поручителя житлового нерухомого майна (крім житлового нерухомого майна, розташованого на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі).

Для проведення обов’язкової реструктуризації за Законом, необхідно не пізніше строку, встановленого Законом, надати до Банку Заяву про реструктуризацію кредитної заборгованості та пакет документів.

Рекомендований шаблон Заяви про реструктуризацію кредитної заборгованості:

Заява