Про ОВДП

Державні облігації України поділяються на облігації внутрішніх державних позик України, облігації зовнішніх державних позик України, казначейські зобов'язання та цільові облігації внутрішніх державних позик України. Облігації внутрішніх державних позик України (ОВДП) - державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку і підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.

Номінальна вартість ОВДП становить 1000 грн., також може бути визначена в іноземній валюті.

Державні облігації України можуть бути:

 • довгострокові - понад п'ять років;
 • середньострокові - від одного до п'яти років;
 • короткострокові - до одного року.

Мінфін відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 року № 80 «Про випуск облігацій внутрішніх державних позик» здійснює розміщення ОВДП у формі аукціонного продажу через Національний банк України, який виконує операції з обслуговування державного боргу, пов'язані з розміщенням ОВДП, їх погашенням і виплатою доходів за ними, а також провадить депозитарну діяльність щодо цих цінних паперів.

Відповідно до своїх повноважень Мінфін:

 • розробляє та оприлюднює орієнтовні графіки розміщення ОВДП, визначає час та обсяги розміщення облігацій (затверджений графік, а також зміни до нього періодично розміщуються на офіційному веб-сайті Міністерства);
 • визначає форми та шляхи розміщення ОВДП, встановлює терміни обігу ОВДП, дати їх погашення та сплати купонного доходу (для купонних облігацій);
 • встановлює граничний рівень дохідності ОВДП, відповідно до якого задовольняються заявки учасників розміщення облігацій;
 • оприлюднює інформацію про результати розміщення ОВДП;
 • оформляє випуски ОВДП глобальними сертифікатами;
 • забезпечує своєчасне погашення ОВДП та сплату доходу за ними

Розміщення ОВДП здійснюється, виходячи з поточних потреб фінансування Державного бюджету України.

Переваги ОВДП

Про переваги ОВДП Ви можете дізнатись переглянувши цей відеоролик:

Умови придбання ОВДП

УКРГАЗБАНК є одним із провідних учасників ринку державних облігацій, оскільки є первинним дилером на ринку ОВДП, беручи активну участь у первинних аукціонах із розміщення ОВДП.

На сьогодні ОВДП – це найбільш ліквідний інструмент для операцій Банку на фондовому ринку. Репутація Банку та професіоналізм його дилерів сприяє тому, що при виборі контрагента за угодою перевага все частіше віддається УКРГАЗБАНКУ. Важливою запорукою лідерства також є й гнучкість Банку у підходах до роботи на фондовому ринку, виваженість в оцінюванні ризиків і миттєве реагування на появу нових трендів на ринку ОВДП.

Для того щоб придбати ОВДП Вам достатньо звернутись у будь-яке відділенні АБ «УКРГАЗБАНК» по всій території України.

Витрати на купівлю ОВДП клієнта:

 • Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта ОВДП, що номіновані в націоналіній валюті (0,05 % від суми купівлі-продажу, але не менше 1000,00 грн.);
 • Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта ОВДП, що номіновані в іноземній валюті (0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 2000,00 грн.);
  Відкриття поточного рахунку:
  • гривневий – 100 грн.;
  • мультивалютний – 150 грн.;
 • Перерахування коштів з поточногорахунку на купівлю ОВДП – 0,5% від суми, але не більше 250 грн.
 • Відкриття рахунку в ЦП – 500 грн.;
 • Виконання депозитарної операції (купівля) – 450 грн.;
 • Виконання депозитарної операції (погашення) – 450 грн.;
 • Депозитарний облік прав на державні ЦП – 100 грн. в місяць.
 • Відкриття клірингового субрахунку в ПАТ «Розрахунковий центр» - 300 грн.

Контактна інформація

Придбати ОВДП можна у будьякому відділенні АБ «УКРГАЗБАНК» по всій території України.

За більш детальною інформацією Ви можете звернутись до співробітників банку:

Вегера Олексій Михайлович
начальник відділу брокерських та дилерських операцій
Тел. (044) 594-11-31, Вн. тел. 80661,
E-mail: ovehera@ukrgasbank.com,

Мудрик Олександр Миколайович
начальник управління операцій на фондовому ринку
Тел. (044) 594-11-30 Вн. тел. 80040,
E-mail: omudryk@ukrgasbank.com

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.