Инвестиционные услуги Торговца

Інвестиційні послуги надаються головною установою АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою фактичного місцезнаходження спеціалізованого структурного підрозділу: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, на підставі ліцензій:

 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 294714 від “14” лютого 2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, строк дії ліцензії необмежений, переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 294713 від “14” лютого 2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строк дії ліцензії необмежений, переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 294715 від “14” лютого 2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – андеррайтинг, строк дії ліцензії необмежений, переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії..

АБ «УКРГАЗБАНК» має розгалужену мережу відділень по всій території України, тому Клієнту достатньо звернутися до будь якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК», що дозволить:

 • укласти Генеральний договір про надання інвестиційних послуг та надати Замовлення на надання інвестиційних послуг;
 • за необхідності, відкрити поточний рахунок, а також надати документи на відкриття рахунку у цінних паперах для його відкриття;
 • надати Замовлення на надання інвестиційних послуг щодо фінансових інструментів як на неорганізованому ринку, так і на організованому ринку (на фондових біржах: АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» і ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»).

АБ «УКРГАЗБАНК» надає наступні інвестиційні послуги:

 • купівлю, продаж, міну, операції РЕПО, позику цінних паперів або інших фінансових інструментів;
 • консультації щодо здійснення фінансових інвестицій у цінні папери та інші фінансові інструменти;
 • Послуги анреррайтера.

АБ «УКРГАЗБАНК» надає інвестиційні послуги щодо наступних фінансових інструментів:

 • Пайові цінні папери:
  • акції;
 • Боргові цінні папери:
  • корпоративні облігації;
  • державні облігації України;
  • облігації місцевих позик;
  • облігації міжнародних фінансових організацій.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ АБ «УКРГАЗБАНК»:

Тарифи по операціях з цінними паперами

 • Тарифи (діють з 21.02.2019)

  Назва операції (вид послуги) Розмір плати (тариф)*, грн.
  1.1. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)*

  0,05 % від суми купівлі-продажу але не менше 1000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  0,1 % від суми купівлі-продажу але не менше 2000,00 грн. (застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)
  1.2. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)* 0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше  5000,00 грн.
  1.3. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)*

  0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 2000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  0,4 % від суми купівлі-продажу, але не менше 4000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  1.4. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)*

  0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 5000,00 грн.

  1.5. Купівля-продаж за дорученням клієнта пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій, (без ПДВ)* 0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 10000,00 грн.
  1.7. Купівля-продаж за дорученням клієнта  цільових облігацій (без ПДВ)*

  0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше 1000,00 грн. та не більше  5000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 2000,00 грн. та не більше  10000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  1.9. Послуги брокера, пов’язані з кліринговим субрахунком клієнта (за умови відокремленого обліку зобов’язань та/або прав клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів):
  1.9.1. Відкриття клірингового субрахунку клієнта в ПАТ «Розрахунковий центр», (без ПДВ)* 300,00 грн.

  *Операції не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до пп.196.1.1 п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України

Контакти:

Департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22,
Тел. (044) 594-11-31(30),
E-mail: trader@ukrgasbank.com

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АБ «УКРГАЗБАНК»
на укладення Договору на брокерське обслуговування:

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.