Инвестиционные услуги Торговца

Інвестиційні послуги надаються головною установою АБ «УКРГАЗБАНК», за адресою фактичного місцезнаходження спеціалізованого структурного підрозділу: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, на підставі ліцензій:

 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 294714 від “14” лютого 2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – дилерська діяльність, строк дії ліцензії необмежений, переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає дилерську діяльність;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 294713 від “14” лютого 2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – брокерська діяльність, строк дії ліцензії необмежений, переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає брокерську діяльність;
 • Ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ № 294715 від “14” лютого 2015 року на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами – андеррайтинг, строк дії ліцензії необмежений, переоформлена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23.06.2021 №420 на ліцензію з професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що передбачає діяльність з розміщення без надання гарантії..

АБ «УКРГАЗБАНК» має розгалужену мережу відділень по всій території України, тому Клієнту достатньо звернутися до будь якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК», що дозволить:

 • укласти Генеральний договір про надання інвестиційних послуг та надати Замовлення на надання інвестиційних послуг;
 • за необхідності, відкрити поточний рахунок, а також надати документи на відкриття рахунку у цінних паперах для його відкриття;
 • надати Замовлення на надання інвестиційних послуг щодо фінансових інструментів як на неорганізованому ринку, так і на організованому ринку (на фондових біржах: АТ «ФОНДОВА БІРЖА ПФТС», АТ «УКРАЇНСЬКА БІРЖА» і ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»).

АБ «УКРГАЗБАНК» надає наступні інвестиційні послуги:

 • купівлю, продаж, міну, операції РЕПО, позику цінних паперів або інших фінансових інструментів;
 • консультації щодо здійснення фінансових інвестицій у цінні папери та інші фінансові інструменти;
 • Послуги анреррайтера.

АБ «УКРГАЗБАНК» надає інвестиційні послуги щодо наступних фінансових інструментів:

 • Пайові цінні папери:
  • акції;
 • Боргові цінні папери:
  • корпоративні облігації;
  • державні облігації України;
  • облігації місцевих позик;
  • облігації міжнародних фінансових організацій.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОСЛУГ ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ АБ «УКРГАЗБАНК»:

Тарифи по операціях з цінними паперами

 • Тарифи (діють з 21.02.2019)

  Назва операції (вид послуги) Розмір плати (тариф)*, грн.
  1.1. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)*

  0,05 % від суми купівлі-продажу але не менше 1000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  0,1 % від суми купівлі-продажу але не менше 2000,00 грн. (застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)
  1.2. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)* 0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше  5000,00 грн.
  1.3. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)*

  0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 2000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  0,4 % від суми купівлі-продажу, але не менше 4000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  1.4. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)*

  0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 5000,00 грн.

  1.5. Купівля-продаж за дорученням клієнта пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій, (без ПДВ)* 0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 10000,00 грн.
  1.7. Купівля-продаж за дорученням клієнта  цільових облігацій (без ПДВ)*

  0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше 1000,00 грн. та не більше  5000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 2000,00 грн. та не більше  10000,00 грн.
  (застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

  1.9. Послуги брокера, пов’язані з кліринговим субрахунком клієнта (за умови відокремленого обліку зобов’язань та/або прав клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів):
  1.9.1. Відкриття клірингового субрахунку клієнта в ПАТ «Розрахунковий центр», (без ПДВ)* 300,00 грн.

  *Операції не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до пп.196.1.1 п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України

Контакти:

Департамент інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу
01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22,
Тел. (044) 594-11-31(30),
E-mail: trader@ukrgasbank.com

 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ АБ «УКРГАЗБАНК»
на укладення Договору на брокерське обслуговування: