Тарифы

Витяг з Тарифів по операціях з цінними паперами

Назва операції (вид послуги) Розмір плати (тариф)*, грн.
1.1. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)**

0,05 % від суми купівлі-продажу але не менше 1000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

0,1 % від суми купівлі-продажу але не менше 2000,00 грн. (застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

1.2. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента на фондовій біржі (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій) (без ПДВ)**

0,1 % від суми купівлі-продажу, але не менше  5000,00 грн.

1.3. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-резидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)**

0,2 % від суми купівлі-продажу,
але не менше 2000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

0,4 % від суми купівлі-продажу,
але не менше 4000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

1.4. Купівля-продаж ЦП за дорученням клієнта-нерезидента поза фондовою біржею (крім купівлі-продажу пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій), (без ПДВ)**

0,2 % від суми купівлі-продажу, але не менше 5000,00 грн.

1.5. Купівля-продаж за дорученням клієнта пакету акцій, що дорівнює або перевищує частку 10% від статутного капіталу емітента цих акцій, (без ПДВ)** 0,15 % від суми купівлі-продажу, але не менше 10000,00 грн.
1.7. Купівля-продаж за дорученням клієнта  цільових облігацій (без ПДВ)**

0,1 % від суми купівлі-продажу,
але не менше 1000,00 грн. та не більше  5000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами з використанням клієнтом поточного рахунку та/або рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

0,2 % від суми купівлі-продажу,
але не менше 2000,00 грн. та не більше  10000,00 грн.
(застосовується для операцій з цінними паперами без використанням клієнтом поточного рахунку та рахунку в цінних паперів, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»)

1.9. Послуги брокера, пов’язані з кліринговим субрахунком клієнта (за умови відокремленого обліку зобов’язань та/або прав клієнта з поставки та/або отримання цінних паперів та/або коштів):
1.9.1. Відкриття клірингового субрахунку клієнта в ПАТ «Розрахунковий центр», (без ПДВ)** 300,00 грн.

* Розмір плати (тариф) визначається відповідно до Тарифів по операціях з цінними паперами, затверджених відповідним рішенням колегіального органу АБ «УКРГАЗБАНК», які є чинними  на дату отримання від клієнта Разового замовлення.
** Операції не є об’єктом оподаткування ПДВ відповідно до пп.196.1.1 п.196.1 ст.196 Податкового кодексу України​.