Финансирование энергоаудита для клиентов МСБ

УКРГАЗБАНК впроваджує новий банківський продукт для клієнтів МСБ* в рамках інвестиційного проекту – проведення енергоаудиту. Ця послуга включає в себе аналіз енергоефективності будівель та оцінку ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів. Перевагами продукту є надання кваліфікованих рекомендацій, підвищення енергоефективності підприємств, житлових та громадських будівель, що дозволять оптимізувати витрати на енергозберігаючі заходи.

Звіт з енергоаудиту розглядається, як бізнес - план для заходів з енергомодернізації бізнесу. Таким чином, енергоаудит є першим кроком у реалізації інвестиційних проектів* з енергоефективності клієнтів МСБ.

Замовити консультацію

Основні умови кредитування за програмою «Фінансування енергоаудиту»:​

Цільова аудиторія

надається новим та діючим клієнтам

Ціль кредиту

оплата послуг з проведення енергоаудиту

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 12 місяців

Максимальна сума кредиту

від 25 000 грн. до 200 000 грн. включно

Процентна ставка

гривня - від 13,68% річних

Комісія

1% від суми, але не менше 500 грн

Забезпечення кредиту

без забезпечення

Періодичність сплати процентів

щомісячно

*

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.