Кредитування експортних договорів клієнтів МСБ із страхуванням кредитної операції в ПрАТ «Експортно-кредитне агентство»

Замовити консультацію

Спрямування кредиту

 

кредит надається на фінансування оборотного капіталу для забезпечення поставок товарів, робіт та/або послуг відповідно до зовнішньоекономічного договору або для забезпечення виробництва товарів/ виконання робіт/ надання послуг для наступної реалізації згідно зовнішньоекономічного договору

Термін кредитування до 12 місяців, пільговий період складає 90 днів (але не більше виробничого циклу)
Максимальна сума кредиту

до 5 млн. грн., але не більше 80% від суми оплати згідно зовнішньоекономічного договору/ інвойсу (в т.ч. не більше вартості виробництва продукції для виконання зовнішньоекономічного договору):

  • для малого бізнесу – 1,5 млн. грн.,
  • для середнього бізнесу – 5 млн. грн.
Відсоткова ставка та комісійні винагороди

згідно банківського продукту «Бланковий ліміт на поповнення обігових коштів»

Додаткова комісія

за обслуговування позичкового рахунку в частині страхового тарифу:

  • 1,2% від суми кредиту для кредитів строком до 6 місяців;
  • 1,6% від суми кредиту для кредитів строком до 12 місяців
Валюта операції

Гривня, долар США, євро

Забезпечення

порука засновників або кінцевих бенефіціарних власників, що володіють не менше ніж 50 відсотками в статутному капіталі Позичальника

Більш детально дізнатись про умови кредитування за даною програмою Ви можете у відділеннях УКРГАЗБАНКУ

Виділена лінія для клієнтів МСБ - 044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.