Програма кредитування спільно з Київською міською адміністрацією та Фондом розвитку підприємництва

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 

 

Критерії Програми

Позичальник (ММСП) Резиденти України, що зареєстровані в місті Києві,  виробничі потужності яких розміщені повністю або частково на території міста Києва або Київської області
Критерії прийнятності Позичальників мікро-, мале та середнє підприємство або фізична особа-підприємець, кількість працівників яких не перевищує 250 осіб та річний обсяг виручки від реалізації є меншим, ніж еквівалент 10 млн. євро  за офіційним курсом НБУ.
Реєстрація та розміщення виробничих потужностей Позичальник зареєстрований в місті Києві, виробничі потужності повністю або частково розміщені на території міста Києва або Київської області.
Вид діяльності згідно з КВЕД 2010 Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, телекомунікації, тощо), окрім: виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової діяльності,  програмування, азартних ігор, тощо.
Цільове призначення кредитів
 • Придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення
 • Модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості
 • Придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва
 • Впровадження енергозберігаючих проектів та проектів, спрямованих на  зменшення енергозатрат
 • Впровадження «зелених  технологій» виробництва
 • Поповнення обігових коштів (кредит тільки за кошти банків-партнерів)
Власний внесок позичальника Позичальник зобов’язаний профінансувати не менше 20 % вартості об’єкту кредитування.

Основні умови кредитування:

Вид операції кредит, невідновлювальна кредитна лінія
Валюта кредиту гривня
Строк кредитування від 24 місяців до 60 місяців
Розмір кредиту до 600 тис. євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом валют НБУ
80 % ринкової вартості об’єкту кредитування
Власний внесок 20% від вартості об’єкту кредитування
Процентна ставка гривня - від 6,5%*
Графік погашення
 • проценти – щомісячно
 • кредит – щомісячно рівними частинами
Забезпечення об’єкт кредитування

*компенсація від КМДА та Фонду розвитку підприємництва 50 % номінальної відсоткової ставки, що встановлюється кредитним договором

Програма кредитування спільно з Київською міською адміністрацією та Фондом розвитку підприємництва (Доступні кредити 5-7-9%)

Критерії Програми

Позичальник (ММСП) Резиденти України, що зареєстровані в місті Києві, виробничі потужності яких розміщені повністю або частково на території міста Києва або Київської області, ведуть реальну господарську діяльність не менше 1 (одного) року
Критерії прийнятності Позичальників мікро-, мале та середнє підприємство або фізична особа-підприємець, кількість працівників яких не перевищує 250 осіб та річний обсяг виручки від реалізації є меншим, ніж еквівалент 50 млн. євро  за офіційним курсом НБУ.
Реєстрація та розміщення виробничих потужностей Позичальник зареєстрований в місті Києві, виробничі потужності повністю або частково розміщені на території міста Києва або Київської області.
Вид діяльності згідно з КВЕД 2010 Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, телекомунікації, тощо), окрім: виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової діяльності,  програмування, азартних ігор, тощо.
Цільове призначення кредитів
 • Придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення, а також транспорту, який буде використовуватись в комерційних та виробничих цілях;
 • Модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
 • Придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості та/або земельних ділянок в платне або безплатне користування третім особам;
 • Здійснення будівництва, реконструкції або ремонту приміщень, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
 • Впровадження енергозберігаючих проектів та проектів, спрямованих на зменшення енергозатрат;
 • Впровадження «зелених  технологій» виробництва;
 • Поповнення обігових коштів (кредит тільки за кошти банків-партнерів);
 • Придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язані із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту.

Основні умови кредитування:

Вид операції кредит, невідновлювальна кредитна лінія
Валюта кредиту гривня
Строк кредитування до 72 місяців
Розмір кредиту до 600 тис. євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом валют НБУ
80% ринкової вартості об’єкту кредитування
Власний внесок 20% від вартості об’єкту кредитування
Кінцева відсоткова ставка До 0,01%
Забезпечення об’єкт кредитування
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.