Програма кредитування спільно з Київською міською адміністрацією та Фондом розвитку підприємництва

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

 

 

Критерії Програми

Позичальник (ММСП) Резиденти України, що зареєстровані в місті Києві,  виробничі потужності яких розміщені повністю або частково на території міста Києва або Київської області
Критерії прийнятності Позичальників мікро-, мале та середнє підприємство або фізична особа-підприємець, кількість працівників яких не перевищує 250 осіб та річний обсяг виручки від реалізації є меншим, ніж еквівалент 10 млн. євро  за офіційним курсом НБУ.
Реєстрація та розміщення виробничих потужностей Позичальник зареєстрований в місті Києві, виробничі потужності повністю або частково розміщені на території міста Києва або Київської області.
Вид діяльності згідно з КВЕД 2010 Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, телекомунікації, тощо), окрім: виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової діяльності,  програмування, азартних ігор, тощо.
Цільове призначення кредитів
 • Придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення
 • Модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості
 • Придбання, будівництво або реконструкцію приміщень, необхідних для розширення діючого або створення нового виробництва
 • Впровадження енергозберігаючих проектів та проектів, спрямованих на  зменшення енергозатрат
 • Впровадження «зелених  технологій» виробництва
 • Поповнення обігових коштів (кредит тільки за кошти банків-партнерів)
Власний внесок позичальника Позичальник зобов’язаний профінансувати не менше 20 % вартості об’єкту кредитування.

Основні умови кредитування:

Вид операції кредит, невідновлювальна кредитна лінія
Валюта кредиту гривня
Строк кредитування від 24 місяців до 60 місяців
Розмір кредиту до 600 тис. євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом валют НБУ
80 % ринкової вартості об’єкту кредитування
Власний внесок 20% від вартості об’єкту кредитування
Процентна ставка гривня - від 6,5%*
Графік погашення
 • проценти – щомісячно
 • кредит – щомісячно рівними частинами
Забезпечення об’єкт кредитування

*компенсація від КМДА та Фонду розвитку підприємництва 50 % номінальної відсоткової ставки, що встановлюється кредитним договором

Програма кредитування спільно з Київською міською адміністрацією та Фондом розвитку підприємництва (Доступні кредити 5-7-9%)

Критерії Програми

Позичальник (ММСП) Резиденти України, що зареєстровані в місті Києві, виробничі потужності яких розміщені повністю або частково на території міста Києва або Київської області, ведуть реальну господарську діяльність не менше 1 (одного) року
Критерії прийнятності Позичальників мікро-, мале та середнє підприємство або фізична особа-підприємець, кількість працівників яких не перевищує 250 осіб та річний обсяг виручки від реалізації є меншим, ніж еквівалент 50 млн. євро  за офіційним курсом НБУ.
Реєстрація та розміщення виробничих потужностей Позичальник зареєстрований в місті Києві, виробничі потужності повністю або частково розміщені на території міста Києва або Київської області.
Вид діяльності згідно з КВЕД 2010 Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний бізнес, будівництво, телекомунікації, тощо), окрім: виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової діяльності,  програмування, азартних ігор, тощо.
Цільове призначення кредитів
 • Придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення, а також транспорту, який буде використовуватись в комерційних та виробничих цілях;
 • Модернізація технологічного процесу виробництва або основних засобів (машин, обладнання тощо) для розширення діючого або створення нового виробництва, зниження собівартості;
 • Придбання нежитлової нерухомості та/або земельних ділянок з метою провадження суб’єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості та/або земельних ділянок в платне або безплатне користування третім особам;
 • Здійснення будівництва, реконструкції або ремонту приміщень, у яких суб’єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності або користування належать суб’єкту підприємництва;
 • Впровадження енергозберігаючих проектів та проектів, спрямованих на зменшення енергозатрат;
 • Впровадження «зелених  технологій» виробництва;
 • Поповнення обігових коштів (кредит тільки за кошти банків-партнерів);
 • Придбання об’єктів права інтелектуальної власності, за договорами комерційної концесії (франчайзингу), пов’язані із реалізацією суб’єктом підприємництва інвестиційного проекту.

Основні умови кредитування:

Вид операції кредит, невідновлювальна кредитна лінія
Валюта кредиту гривня
Строк кредитування до 72 місяців
Розмір кредиту до 600 тис. євро в гривневому еквіваленті за офіційним курсом валют НБУ
80% ринкової вартості об’єкту кредитування
Власний внесок 20% від вартості об’єкту кредитування
Кінцева відсоткова ставка До 0,01%
Забезпечення об’єкт кредитування