Кредитування комунальних підприємств

Замовити консультацію

УКРГАЗБАНК пропонує три програми кредитування комунальних підприємств:

 • Кредитування комунальних піприємств на інвестиційні цілі 
 • Кредитування комунальних піприємств на поповнення обігових коштів 
 • Овердрафт для комунальних піприємств
 • Швидкий овердрафт для комунальних підприємств

Основні умови кредитування комунальних підприємств на інвестиційні цілі:

Ціль кредиту

На здійснення капітальних витрат (придбання/ модернізація/ реконструкція основних засобів).
Повернення кредиторської заборгованості або іншого раніше залученого фінансування  для здійснення капітальних витрат позичальника.

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 84 місяців

Власний внесок

встановлюється індивідуально (згідно ТЕО/бізнес-плану проекту)

Процентна ставка

гривня – від 12,37% річних

Комісія

1% від суми кредиту.
Сплачується одноразово.

Забезпечення кредиту

Застава об’єкту фінансування за проектом (якщо кредит надається для придбання нових: обладнання, транспортних засобів, сільськогосподарської техніки)  та/або застава/іпотека інших основних засобів

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно,
кредит – рівними частинами щомісячно, можливе встановлення індивідуального графіку

Умови для ЕКО-кредитів

Цілі кредитування
 • реалізація проектів, за якими зниження питомого енергоспоживання на одиницю продукції складає не менше 15% та планова річна доходність інвестицій за рахунок енергозбереження становить не менше 10% від суми інвестицій;
 • реалізація проектів з використання відновлюваних джерел енергії (вітряних електростанцій, сонячних електростанцій, гідроелектростанцій, геотермальних електростанцій, теплових насосів, в якості джерела теплопостачання/кондиціонування, теплових геліосистем, в якості джерела теплопостачання);
 • проведення заходів з енергоефективності, у т.ч. з метою підвищення класу енергетичної ефективності будівель Позичальника згідно з державними будівельними нормами:
  • для нових об’єктів будівництва, класу енергоефективності не нижче В;
  • при реконструкції (енергомодернізації), класу енергоефективності не нижче С.
 • установка або модернізація очисних споруд;
 • реалізація інших  проектів, які передбачають придбання/модернізацію техніки/обладнання; впровадження якого призведе до  прямого або опосередкованого захисту довкілля.

Процентна ставка

гривня – від 11,87% річних

Основні умови кредитування комунальних підприємств на поповнення обігових коштів:

Ціль кредиту

поповнення обігових коштів (в т.ч. на виплату заробітної плати, сплати податків тощо)

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 12 місяців

Процентна ставка

гривня – від 13,1% річних

Комісія

1% від суми кредиту.
Сплачується одноразово.

Забезпечення кредиту

Застава/іпотека основних засобів

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно,
кредит – встановлення індивідуального графіку

Умови для ЕКО-кредитів

Цілі кредитування
 • придбання палива з біомаси / покриття витрат на виробництво палива з біомаси;
 • придбання енергоефективного освітлювального обладнання;
 • обслуговування очисних споруд;
 • також до ЕКО-проектів відносяться кредитні проекти клієнтів, які здійснюють виключно такі види діяльності:
  • обслуговування енергоефективного освітлювального обладнання /обладнання для очисних споруд;
  • виробництво палива з біомаси;
  • заготівля вторинної сировини.

Процентна ставка

гривня – від 12,6% річних

Основні умови кредитування комунальних підприємств у формі овердрафту:

Ціль кредиту

для покриття касових розривів (поповнення обігових коштів)

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 12 місяців

Максимальна сума кредиту

до 30 % від суми щомісячних грошових надходжень за останні 6 місяців

Процентна ставка

гривня – від 13,18% річних

Строк траншу овердрафту 30 або 90  календарних днів (визначається рішенням кредитного органу Банку)

Комісія

 • за встановлення ліміту овердрафту – 0,5 % від суми встановленого ліміту (без ПДВ).
  Сплачується одноразово.
 • за управління кредитом у формі овердрафт – 0,05 % від суми встановленого ліміту (без ПДВ).
  Сплачується щомісячно.
Забезпечення кредиту

без забезпечення

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно,
кредит – в кінці строку кредитування

Основні умови кредитування за програмою Швидкий овердрафт для комунальних підприємств:

Ціль кредиту

для покриття касових розривів (поповнення обігових коштів)

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 12 місяців

Максимальна сума кредиту

до 90 % від суми середньомісячного фонду оплати праці за останні 12 місяців

Процентна ставка

гривня – від 10,78% річних

Додаткові умови Опція А – обнуління заборгованості станом на останній робочий день календарного місяця, без оборотності

Комісія

 • за встановлення ліміту овердрафту – 0,5 % від суми встановленого ліміту мінімум 500,00 грн. (без ПДВ).
  Сплачується одноразово.
 • за управління кредитом у формі овердрафт – 0,25 % від суми встановленого ліміту мінімум 1000,00 грн. (без ПДВ).
  Сплачується щомісячно.
Забезпечення кредиту

без забезпечення

Періодичність сплати процентів та повернення кредиту

проценти – щомісячно,
кредит – в кінці строку кредитування

Партнерські програми

Більш детально дізнатись про умови кредитування за даною програмою Ви можете у відділеннях УКРГАЗБАНКУ

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)