Welcome овердрафт для клієнтів МСБ

Замовити консультацію

Основні умови кредитування за програмою «Welcome овердрафт»:

Цільова аудиторія

надається новим та діючим клієнтам

Ціль кредиту

для покриття касових розривів (поповнення обігових коштів)

Валюта кредиту

гривня

Строк кредитування

до 12 місяців

Максимальна сума кредиту

до 100 тис. грн.

Процентна ставка

гривня - від 20,3% річних

Комісія

БЕЗ КОМІСІЙ ЗА ВИДАЧУ ТА СУПРОВОДЖЕННЯ ОВЕРДРАФТУ

Забезпечення по кредиту

без забезпечення

Періодичність сплати процентів

щомісячно

Оборотність траншу овердрафту від 30 до 60 днів
Періодичність обнулення траншів овердрафту
обов’язкове  погашення заборгованості на кінець останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем початку користування овердрафтом.

Архів


Більш детально дізнатись про умови кредитування за даною програмою Ви можете у відділеннях УКРГАЗБАНКУ

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.