Овернайт для МСБ

Додатковий дохід без вилучення коштів з обігу при розміщенні депозиту на ніч/вихідні та святкові дні

Замовити консультацію

 

Строк генерального договору 365 (366) календарних днів (включно)
Строк розміщення траншу

один операційний банківський день
(з 16:30 поточного робочого банківського дня до 12:00 наступного робочого банківського дня)

Валюта депозиту гривня, долар США, євро
Мінімальна сума депозиту

500 000,00 гривень
20 000,00 доларів США
20 000,00 євро

Максимальна сума депозиту

не обмежена

Розмір процентної ставки

встановлюється казначейством Банку щоденно з розміщенням на сайті Банку до 11:00 години

Розміщення траншу

в межах строку дії генерального договору дозволяється розміщення лише одного траншу в межах одного операційного банківського дня з поточного рахунку:

  • відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», шляхом надання платіжного доручення в паперовій або електронній формі
  • відкритого в АБ «УКРГАЗБАНК», шляхом договірного списання
Повернення траншу та сплата процентів на визначений Вкладником поточний рахунок до 12:00 наступного банківського дня за днем надходження коштів на депозитний рахунок
Пролонгація генерального договору

дозволяється

Розмір процентних ставок на 25.01.2022

UAH USD EUR
3,50% 0,05% 0,05%

Договір

Виділена лінія для клієнтів МСБ -  044 494 09 70 (згідно тарифів вашого оператора зв’язку)

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.