Фінансовий лізинг для клієнтів МСБ

УКРГАЗБАНК пропонує придбання на замовлення Клієнта (Лізингоодержувача) майна та його подальшу передачу у користування на визначений строк із наступним переходом права власності на нього.

Переваги фінансового лізингу:​

  • предмет лізингу знаходиться на балансі Лізингоотримувач, завдяки чому збільшується балансова вартість основних фондів;
  • предмет лізингу амортизується, всі комісії відносяться на валові витрати;
  • при отриманні предмета лізингу в користування у Лізингоотримувач виникає податковий кредит на  загальну його вартість;
  • предмет лізингу не може бути об’єктом податкової застави, на нього не розповсюджуються права кредиторів;
  • реєстрацією та страхуванням предмета лізингу займається Лізингодавець;
  • врегулювання страхових випадків із страховою компанією здійснює Лізингодавець.

Замовити консультацію

Вид операції Фінансовий лізинг
Валюта операції гривня
Строк операції від 12 до 60 місяців
Авансовий платіж
(мінімальний)
20% ринкової вартості об’єкту лізингу з врахуванням ПДВ
Об’єкт лізингу Сільськогосподарська техніка, обладнання (в.т.ч. медичне), спецтехніка, комерційний транспорт (в.т.ч. легкові авто)
Комісія
  • за управління кредитом – 1,0% від вартості предмета лізингу, сплачується одноразово при сплаті авансового платежу
  • за управління кредитними коштами – 0,2% від залишку заборгованості, сплачується щомісячно 
Забезпечення Предмет лізингу
Періодичність та вид графіку лізингових платежів* Щомісячно (погашення заборгованості рівними частинами, ануїтет або індивідуальний графік)
Перехід права власності на об’єкт лізингу Відбувається на підставі договору викупу, який  укладається окремо.
Викупна вартість сплачується в день останнього платежу за договором фінансового лізингу.

Консультація по лізинговим програмам: leasing@ukrgasbank.com

*Лізинговий платіж може включати: відшкодування вартості предмету лізингу, проценти, комісії Лізингодавця.

Партнерські програми

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.