Поточні рахунки

Поточний рахунок відкривається Банком Клієнту для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

Банк відкриває та обслуговує за договором банківського рахунку поточні рахунки в національній валюті України, іноземних валютах, банківських металах.

В арсеналі Банку — майже три десятки різновидів поточних рахунків, серед яких — рахунки суб’єктам господарювання (у тому числі небанківським фінансовим установам, рахунки для ведення спільної діяльності тощо), відокремленим підрозділам суб’єктів господарювання, іноземним представництвам, нерезидентам-інвесторам, виборчим фондам, спілкам, недержавним пенсійним фондам, навчальним закладам, громадським та релігійним організаціям, а також рахунки за спеціальними режимами їх використання. 

Скориставшись поточним рахунком в АБ «УКРГАЗБАНК» Ви отримуєте сучасне комплексне розрахунково-касове обслуговування, яке включає в себе здійснення безготівкових розрахунків, касове обслуговування, інформаційно-довідкові послуги. Система «Клієнт — Банк» дозволяє здійснювати дистанційне керування поточним рахунком. Для системних Клієнтів, структурні підрозділи яких обслуговуються в різних структурних підрозділах Банку, пропонується програмно-технічний комплекс «Системний Клієнт — Банк», який дозволяє головному офісу компанії отримувати інформацію про рух коштів на рахунках підпорядкованих підрозділів або візувати платіжні доручення, які направляються ними до Банку.  

Додатковими перевагами поточного рахунку саме в АБ «УКРГАЗБАНК» є одні з найвигідніших тарифів на розрахунково-касове обслуговування та на обслуговування системи» Інтернет-Клієнт-Банк», а також можливість отримати цілий комплекс інших високоякісних банківських послуг – кредитування, депозити, операції на міжбанківському валютному ринку України, різні форми міжнародних розрахунків (у тому числі документарні операції), операції з цінними паперами, зарплатні проекти, корпоративні платіжні картки, інкасація, перевезення та зберігання коштів та цінностей тощо. 

Контакти

За додатковою інформацією або для відкриття рахунку звертайтеся, будь ласка, до найближчої філії або відділення Банку. Телефон цілодобової клієнтської підтримки:

0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів з території України),
044 494 46 50 у м. Києві.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.