Овердрафт для корпоративних клієнтів

Цільове спрямування кредиту Поповнення обігових коштів
Вид операції Овердрафт
Позичальник Суб’єкти господарювання – юридичні особи сегменту корпоративного бізнесу, що здійснюють господарську діяльність, підтверджену фінансовою звітністю, не менше 12 місяців (для сільгоспвиробників – не менше 18 місяців).
Термін кредитування До 12 місяців
Розмір кредиту до 30% від чистих кредитових оборотів по поточному рахунку клієнта банку
Валюта кредитної операції Гривня
Забезпечення Порука засновників, що володіють не менше ніж 10% в статутному капіталі Позичальника, та/або кінцевих бенефіціарних власників Позичальника
Строк траншу 30-ть календарних днів (з дня виникнення заборгованості)

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у відділенні банку у Вашому місті»