Організація випуску корпоративних та муніципальних облігацій

Послуги фінансового консультанта
Спеціалісти Банку аналізують фінансовий стан компанії та надають рекомендації щодо випуску корпоративних облігацій, їх параметрів та умов обігу. Консультування базується на досвіді роботи на українському фондовому ринку та аналізі особливостей обігу корпоративних облігацій на ринку.

Організація реєстрації випуску корпоративних та муніципальних облігацій
Банк надає повний спектр послуг по реєстрації емісії корпоративних та муніципальних облігацій: надає допомогу при розробці та узгодженні документів, необхідних для реєстрації випуску облігацій, представляє інтереси клієнта перед Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, консультує з питань оформлення документів, пов’язаних з реєстрацією випуску облігацій.

Розміщення корпоративних та муніципальних облігацій на ринку (послуги андеррайтингу)
Банк, відповідно до ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку серії АЕ №294715 від 14.02.2015 на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, надає послуги по розміщенню корпоративних та муніципальних облігацій на організованому та неорганізованому ринку цінних паперів. Залежно від умов договору між Банком та клієнтом, Банк може брати на себе зобов’язання по викупу частини або всього обсягу нерозміщених облігацій.

Підтримка ліквідності облігацій (послуги маркет-мейкера)
Банк забезпечує регулярне котирування корпоративних облігацій клієнта на організованому ринку (за домовленістю з клієнтом). Завдяки цьому підвищується інвестиційна привабливість облігацій клієнта, що дозволяє залучати нових інвесторів, формується певний імідж емітента облігацій.

Контакти:

Риндюг Сергій Володимирович,
начальник управління інвестиційного фінансування
Тел./факс: (044) 594-11-30
sryndyuh@ukrgasbank.com