Документарне інкасо

Інкасо – банківська операція з документами, в якій банк виступає як посередник між продавцем (експортером) та покупцем (імпортером). Банк отримує документи разом з інструкціями продавця і передає їх покупцю проти здійснення платежу або акцепту переказного векселя.

У яких випадках доцільно використовувати документарне інкасо?

  • існує певний ступінь довіри між покупцем та продавцем, а покупець має реальні наміри здійснити оплату чи акцепт;
  • країна-імпортер не має обмежень щодо імпорту і платежів, а політичні, економічні  і юридичні умови стабільні.

Перевагами документарного інкасо є:

  • простота та низька вартість здійснення операції;
  • передача покупцю документів на товар здійснюється тільки після оплати або акцепту.

Спеціалісти АБ «УКРГАЗБАНК» допоможуть Вам у підготовці та узгодженні проекту контракту, який передбачає розрахунки за допомогою документарного інкасо, та нададуть необхідні консультації з метою забезпечення максимального захисту Ваших інтересів у зовнішньоекономічній угоді. З запитаннями та за консультаціями щодо використання документарного інкасо при здійсненні розрахунків, звертайтесь до профільних спеціалістів АБ «УКРГАЗБАНК»:

ДЕПАРТАМЕНТ ДОКУМЕНТАРНОГО БІЗНЕСУ

Тел.: +38 044 590-49-24 
E-mail: stf@ukrgasbank.com

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.