Суб’єктам оціночної діяльності

Суб’єкти оціночної діяльності (СОД), які мають намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК», щодо оцінки майна, повинні відповідати критеріям, визначеним Національним банком України, а також вимогам АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:

А) Практична діяльність СОД на ринку незалежної оцінки не менше 5-ти років, з яких не менше ніж 3 роки за відповідними напрямами, спеціалізаціями оцінки майна;

Б) Наявність у СОД чинних сертифікатів / ліцензій, виданих відповідними державними органами, які здійснюють регулювання оціночної діяльності;

В) Відсутність у Фонду державного майна України, Національного банку України, інформації щодо  суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку, про: порушення нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; рішення судів за фактами непрофесійної оцінки майна; факти порушення обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Невідповідність СОД, який має намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК», хоча б одній з вищевикладених кваліфікаційних вимог, або відсутність / ненадання відповідних підтверджуючих документів, є підставою для відмови у акредитації такого СОД в Банку.

СОД, які мають намір співпрацювати з Банком, надають до АБ «УКРГАЗБАНК» лист про намір співробітництва, Анкету, до якої додаються  документи:

 1. Копія діючого сертифікату ФДМУ (завірена уповноваженою особою СОД);
 2. Копії недіючих (минулих) сертифікатів ФДМУ (завірені уповноваженою особою СОД);
 3. Копія Ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах на виконання землеоціночних робіт (завірена уповноваженою особою СОД);
 4. Копії кваліфікаційних свідоцтв / сертифікатів (діючих та недіючих) та діючих свідоцтв про підвищення кваліфікації оцінювачів, які працюють у штаті суб’єкта оціночної діяльності (завірені уповноваженою особою СОД);
 5. Приклади звітів незалежної оцінки (в паперовому вигляді) за тими напрямами оцінки, за якими СОД має намір отримати акредитацію у Банку;
 6. Ціни та терміни виконання робіт із незалежної оцінки майна, майнових прав, затверджені суб’єктом оціночної діяльності (завірена уповноваженою особою СОД);
 7. Копії установчих документів (завірені уповноваженою особою СОД);
 8. Копія довідки про прийняття на облік платника податків (форма №4-ОПП), (завірена уповноваженою особою СОД);
 9. Копія протоколу (наказу) про призначення керівника (завірена уповноваженою особою СОД);
 10. Копії паспорту та ідентифікаційного коду керівника (завірені уповноваженою особою СОД);
 11. Банківські реквізити СОД (довідка);
 12. Рекомендації від організацій - контрагентів СОД;
 13. Сканкопії зазначених вище документів, Анкети СОД у PDF-форматі; файл із текстовою версією Анкети СОД;
 14. Інші документи, що можуть бути запитані Банком.

Документи, надані в Банк для розгляду питання про акредитацію, поверненню не підлягають.