Суб’єктам оціночної діяльності

Суб’єкти оціночної діяльності (СОД), які мають намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК», щодо оцінки майна, повинні відповідати критеріям, визначеним Національним банком України, а також вимогам АБ «УКРГАЗБАНК», зокрема:

А) Практична діяльність СОД на ринку незалежної оцінки не менше 5-ти років, з яких не менше ніж 3 роки за відповідними напрямами, спеціалізаціями оцінки майна;

Б) Наявність у СОД чинних сертифікатів / ліцензій, виданих відповідними державними органами, які здійснюють регулювання оціночної діяльності;

В) Відсутність у Фонду державного майна України, Національного банку України, інформації щодо  суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують оцінку, про: порушення нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні; рішення судів за фактами непрофесійної оцінки майна; факти порушення обмежень щодо проведення оцінки майна, установлених законодавством України; рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Невідповідність СОД, який має намір співпрацювати з АБ «УКРГАЗБАНК», хоча б одній з вищевикладених кваліфікаційних вимог, або відсутність / ненадання відповідних підтверджуючих документів, є підставою для відмови у акредитації такого СОД в Банку.

СОД, які мають намір співпрацювати з Банком, надають до АБ «УКРГАЗБАНК» лист про намір співробітництва, Анкету, до якої додаються  документи:

 1. Копія діючого сертифікату ФДМУ (завірена уповноваженою особою СОД);
 2. Копії недіючих (минулих) сертифікатів ФДМУ (завірені уповноваженою особою СОД);
 3. Копія Ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах на виконання землеоціночних робіт (завірена уповноваженою особою СОД);
 4. Копії кваліфікаційних свідоцтв / сертифікатів (діючих та недіючих) та діючих свідоцтв про підвищення кваліфікації оцінювачів, які працюють у штаті суб’єкта оціночної діяльності (завірені уповноваженою особою СОД);
 5. Приклади звітів незалежної оцінки (в паперовому вигляді) за тими напрямами оцінки, за якими СОД має намір отримати акредитацію у Банку;
 6. Ціни та терміни виконання робіт із незалежної оцінки майна, майнових прав, затверджені суб’єктом оціночної діяльності (завірена уповноваженою особою СОД);
 7. Копії установчих документів (завірені уповноваженою особою СОД);
 8. Копія довідки про прийняття на облік платника податків (форма №4-ОПП), (завірена уповноваженою особою СОД);
 9. Копія протоколу (наказу) про призначення керівника (завірена уповноваженою особою СОД);
 10. Копії паспорту та ідентифікаційного коду керівника (завірені уповноваженою особою СОД);
 11. Банківські реквізити СОД (довідка);
 12. Рекомендації від організацій - контрагентів СОД;
 13. Сканкопії зазначених вище документів, Анкети СОД у PDF-форматі; файл із текстовою версією Анкети СОД;
 14. Інші документи, що можуть бути запитані Банком.

Документи, надані в Банк для розгляду питання про акредитацію, поверненню не підлягають.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.