Партнерські програми

Банк, спільно з понад 46 провідними компаніями України – постачальниками товарів та послуг, пропонує партнерські програми* фінансування, що дають можливість придбати нові техніку/транспорт/обладнання на спеціальних вигідних умовах, в т.ч. сільськогосподарського призначення.

ПЕРЕВАГИ ПРОГРАМ

Забезпечення Забезпеченням виконання зобов’язань за отриманим кредитом може виступати техніка (залежить від проекту), яка придбана за кредитні кошти, без оцінки СОД
Авансовий внесок Не менше 20% ринкової вартості (з врахуванням ПДВ) техніки, яка буде придбана за кредитні кошти

*перелік компаній-партнерів

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.