Клімат: відновлення нашого спільного майбутнього

Оскільки світ готується наступного року розпочати реалізацію Паризької кліматичної угоди, країни прагнуть посилити дії і розробити довгострокові низьковуглецеві стратегії розвитку. В той же час, обсяги викидів двоокису вуглецю продовжують зростати і зміна клімату все більше впливає на життя людей, завдають шкоди національним економікам, збільшуючи втрати біорізноманіття  та перетворюючи екосистем, включаючи світовий океан. Необхідність термінових, ефективних, спільних дій на основі взаємної довіри і розуміння знаходяться на найвищому рівні.

У своїй четвертій дворічній лекції з питань зміни клімату Генеральний секретар ОЕСD Ангел Гуррія зосереджується на тому, як країни можуть подолати численні політичні, економічні та соціальні бар'єри для досягнення швидкого скорочення викидів парникових газів, необхідного для захисту нашого спільного майбутнього. Генеральний секретар стверджує, що в перспективі необхідні  зміни. Які забезпечать кращу двосторонню координацію між кліматом і широкими цілями суспільства. Ознайомитися з лекцією можна за посиланням .

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.