ЗВІТ КОАЛІЦІЇ ЛІДЕРІВ З ТАРИФІКАЦІЇ ВИКИДІВ ВУГЛЕЦЮ (CPLC)

Коаліція лідерів з тарифікації викидів вуглецю (CPLC) опублікувала щорічний звіт «Carbon Pricing Report 2018-19».

Відповідно до інформації у звіті CPLC налічує 275 учасників (16 приєдналися у 2018 році) з яких:

 • 33 національні і регіональні уряди;
 • 162 представники бізнесу;
 • 80 стратегічних партнерів.

Основною метою CPLC є зменшення викидів вуглецю. Досягти цієї мети можна завдяки запровадженню тарифікації викидів. Тарифікація викидів вуглецю – це проста, чесна і ефективна стратегія вирішення проблеми зміни клімату. Крім того, вона може забезпечити додаткові вигоди за рахунок зниження забруднення повітря і навантаження на дорожню мережу, і, в той же час, допомогти уникнути зростання витрат на заходи щодо зниження впливу на навколишнє середовище, пов'язані з нинішньою «вуглецевоємкою» моделлю зростання світової економіки.

Компаніям тарифікація викидів вуглецю дозволить управляти ризиками, планувати інвестиції в низьковуглецеві технології і стимулювати інновації.

 • У 2017 році доходи отримані державами від тарифікації становили 33 млрд дол. США;
 • У 2018 році заплановані та запроваджені ініціативи з тарифікації вуглецю покриють 11 Гігатонн CO2, що еквівалентно 20%  світових викидів парникових газів.

Станом на 1 лютого 2019 року: 

 • 46 національних та 28 регіональних юрисдикцій запровадили плату за викиди вуглецю;
 • 57 ініціатив з тарифікації вуглецю було запроваджено або заплановано запровадити з яких:
  • 28 – з запровадження системи торгівлі викидами;
  • 29 – податки на викиди вуглецю.

У звіті також наведено прогноз на найближчі 15 років щодо подальшого розвитку економіки в умовах зміни клімату. У прогнозі йдеться про можливості людства, а головним питанням постає як саме ці можливості будуть використані:

«Ми знаходимося на порозі нової епохи зростання, в якій рішучі заходи зі зміни клімату в системах економіки може призвести до підвищення продуктивності, більш стійкої економіки та більшої соціальної інтеграції. Проте ми не досягаємо швидкого прогресу. Наступні 10-15 років - це унікальний шанс, який може бути використаний або втрачений. До 2030 року у світі очікуються інвестиції на суму $90 трлн, що перевищує поточні світові запаси. Те, як будується ця інфраструктура, буде вирішальним фактором майбутнього процвітання, і чи вдасться світові змінити клімат.

Наступні два-три роки - це критичне вікно, коли буде прийнято багато політичних та інвестиційних рішень, які формуватимуть наступні 10-15 років. У 2018 році «Нова кліматична економіка» запустила свій флагманський звіт «Розкриття історії інклюзивного росту 21-го століття: термінове прискорення заходів зі зміни клімату». У доповіді встановлено, що сміливі заходи по зміні клімату можуть принести пряму економічну вигоду в розмірі $ 26 трлн до 2030 року порівняно зі звичайним бізнесом. Амбітні заходи зі зміни клімату можуть також:

 • створити понад 65 мільйонів нових низьковуглецевих робочих місць у 2030 році (що еквівалентно сьогоднішній робочій силі Єгипту та Великобританії);
 • у 2030 році уникнути понад 700 000 передчасних смертей від забруднення повітря;
 • збільшити участь жінок у роботі.

Звіт 2018 року закликає лідерів уряду, бізнесу та фінансів визначити пріоритети дій у чотирьох напрямах:

 1. Посилити зусилля щодо тарифікації викидів вуглецю та перейти до обов'язкового розкриття фінансових ризиків, пов'язаних з кліматом.
 2. Прискорити інвестицій у сталу інфраструктуру.
 3. Використати потужності приватного сектора та розкрити інновації.
 4. Побудувати підхід, орієнтований на людей, який рівномірно отримує прибутки і гарантує, що перехід є справедливим.

Звіт 2018 року також закликає великі економіки до 2020 року встановити тарифікацію викидів вуглецю, щонайменше, від $40-$80 США. Субсидії та інша підтримка виробництва та споживання викопного палива скоротилися, але все ще становили $373 млрд на рік у 2015 році. У звіті зазначається, що реформа субсидій, у поєднанні з тарифікацією викидів вуглецю, може генерувати приблизно $2,8 трлн річних державних доходів або заощаджень у 2030 році, що еквівалентно загальному ВВП Індії сьогодні».

У звіті згадується  діяльність банківського сектору у сфері тарифікації. Це такі установи як World Bank, EBRD, IFC, Garanti Bank, Ecosphere+, Укргазбанк. Стосовно Укргазбанку, відзначається, зокрема,  започаткування зменшення кредитних ставок в залежності від ефективності використання кредитних коштів, а також включення з 2018 року у щорічний звіт інформації про управління екологічними та соціальними ризиками діяльності банку.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.