Союз ринків капіталу: Європейська комісія вітає досягнення згоди щодо правил розкриття інвестицій сталого розвитку

Європейська комісія (Комісія) з позитивом сприйняла досягнення згоди Європейським Парламентом та державами-членами ЄС щодо нових правил та вимог відносно розкриття інформації, пов'язаної  з інвестиціями та ризиками сталого розвитку.

Узгоджені правила покликані посилити та покращити розкриття інформації для кінцевих інвесторів надавачами фінансових послуг та фінансовими консультантами. Вперше запропоновані Комісією у травні 2018 року як частина Плану дій щодо фінансування сталого розвитку та Союзу ринків капіталу, ці правила є невід'ємною частиною зусиль ЄС, відповідно до плану дій ЄС щодо сталого розвитку та зменшення викидів двоокису вуглецю, з метою налаштування фінансів до потреб реальної економіки. Правила також підтримують цілі Організації Об'єднаних Націй щодо сталого розвитку та Паризьку кліматичну угоду 2016 року.

Правила визначають, яким чином учасники фінансового ринку та фінансові консультанти повинні інтегрувати екологічні, соціальні та управлінські (ESG) ризики та можливості у свої процеси, як складову їх обов'язку діяти в інтересах клієнтів. Крім того, вони регламентують, яким чином ці учасники фінансового ринку мають інформувати інвесторів про додержання ними відповідності комплексу ризиків та можливостей ESG. Завдяки цьому вирішується проблема інформаційного розриву щодо питань сталого розвитку між кінцевими інвесторами та учасниками фінансового ринку або фінансовими консультантами. Наявність повної інформації має вирішальне значення для консолідації ризиків, пов'язаних з впливом ESG-факторів на вартість інвестицій, наприклад, у активи, які розташовані у схильних до повеней районах. Правила також вимагають розкриття негативного впливу на питання ESG, у випадках активів, які забруднюють воду або руйнують біорізноманіття, для забезпечення повернення інвестицій.

Нові правила стосуються трьох основних напрямків:

  • Запобігання «greenwashing» (необґрунтовані або ті, які вводять в оману, твердження про характеристики та переваги інвестиційного продукту) та підвищення обізнаності щодо проблем сталого розвитку на ринку;
  • Рівні вимоги: правила встановлюють інструментарій розкриття інформації, який застосовуватиметься однаково різними операторами фінансових ринків.
  • Сфера застосування: правила охоплюють такі сектори фінансових послуг: (i) інвестиційні фонди; (ii) інвестиційні продукти на основі страхування; (iii) приватні та професійні пенсії, (iv) індивідуальне управління портфелем; та (v) як страхові, так і інвестиційні консультації.

Для досягнення більш безпечного зростання кожен у суспільстві має відігравати певну роль. Фінансова система не є винятком. Переорієнтація приватного капіталу на інвестиції сталого розвитку вимагає всебічного переосмислення того, як працює наша фінансова система. Це необхідно для того, щоб ЄС розвивав економічне зростання з найменшим впливом на довкілля, забезпечував стабільність фінансової системи та сприяв більшій прозорості та довгостроковому впливу на економіку.

24 травня 2018 року Комісія представила низку законодавчих заходів, які розвивають перший План дій ЄС щодо фінансування сталого розвитку. Зазначені узгоджені заходи є частиною цього пакету, разом з правилами ЄС щодо створення еталонних стратегій низьковуглецевих інвестицій, ухвалених Європейським парламентом і державами-членами 25 лютого. Комісія співпрацює з парламентарями з метою досягнення згоди щодо решти пакету: пропозиції Комісії стосовно створення єдиної системи класифікації ЄС («таксономії») діяльності у сфері сталого розвитку.

Більш детально читайте за посиланням.