Відкрита акредитація ЕРС-контракторів

Завдяки власній експертизі та здобутому досвіду УКРГАЗБАНК здійснює детальний аналіз діяльності ЕРС-контракторів та надає перший в Україні відкритий доступ до переліку надійних підрядників, які пройшли процедуру відбору та об’єктивного оцінювання.

Процедура акредитації ЕРС-контракторів, що будують промислові об’єкти відновлювальної енергетики це:

  • публічний реєстр професіоналів українського ринку;
  • мінімізація можливих ризиків невиконання зобов’язань підрядними компаніями;
  • якісно та своєчасно збудовані та запущені промислові об’єкти відновлюваної енергетики.

Банк може запропонувати акредитованим ЕРС-контракторам отримати вищий рівень акредитації..., який дозволить збільшити кількість клієнтів за рахунок зменшення обсягу забезпечення кредиту на етапі будівництва об’єктів відновлюваної енергетики. Крім того, це зменшує ризик недосягнення об’єктом ВДЕ заявлених параметрів  за рахунок гарантування його експлуатаційних характеристик. Зменшення забезпечення від клієнта досягається за рахунок прийняття в якості забезпечення гарантії виконання ЕРС-контрактора та його фінансової поруки

ЗАПРОШУЄМО ЕРС-КОНТРАКТОРІВ ДО СПІВРОБІТНИЦТВА

Акредитація ЕРС-контракторів об’єктів ВДЕ є платною послугою Банку.

  • Вартість інформаційно-консультаційної послуги по проведенню аналізу пакету документів та підготовці висновку щодо можливості подальшої акредитації ЕРС-контрактора* складає – 25 тис грн 00 коп.
  • Вартість інформаційно-консультаційної послуги по проведенню аналізу пакету документів та підготовці висновку щодо можливості подальшого надання вищого рівня акредитації ЕРС-контрактора* складає – 37 тис грн 00 коп.
  • Вартість інформаційно-консультаційної послуги по проведенню аналізу пакету документів та підготовці висновку щодо можливості подальшого надання додаткової акредитації ЕРС-контрактора* складає – 12 тис грн 00 коп

*вартість вказана з ПДВ, сплачується напередодні чи у день подання клопотання про акредитацію/ листа про наміри співробітництва.

Приклад типового договору про надання інформаційно-консультаційних послуг

Перелік документів необхідний для отримання інформаційно-консультаційної послуги

Контакти:
За додатковою інформацією звертайтеся, будь ласка, до головної установи Банку
044 494 09 86 у м. Києві
eco@ukrgasbank.com

ЕРС-контрактори, що отримали вищий рівень акредитації АБ «УКРГАЗБАНК»
ЕРС-контрактори з базовим рівнем акредитації АБ «УКРГАЗБАНК»
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.