Глобальний ринок зелених облігацій у 2018.

В перший день щорічної конференції у Лондоні проект «Ініціатива кліматичних облігацій» (CBI) презентувала  власний звіт «Про стан ринку зелених облігацій у 2018».

Підготовлений за підтримки HSBC і Amundi звіт – перша публікація в новій щорічній серії звітів, який присвячений, в першу чергу, маркованим зеленим облігаціям і останнім подіям глобального масштабу на ринку.

Звіт присвячено глобальним випускам  маркованих зелених облігацій та тенденціям ринку (маркер – вказує на наявність зобов’язань емітента додержуватись принципів випуску відповідно до кліматичних соціальних зелених принципів та стандартів).

Відповідно до звіту за підсумками 2018 року.

Глобальний ринок зелених облігацій характеризується наступним:

  • обсяг ринку маркованих облігацій в 2018 році склав 167,7 млрд. дол. США (2017 – 162,1 млрд. дол. США);
  • частки ринку розподілились: США 20%, Китай 18%, Франція 8%, Німеччина 5%, Нідерланди 4%;
  • топ-3 емітентами стали: Fannie Mae USA (20,1 млрд. дол. США), Industrial Bank China, (9,6 млрд. дол. США), Французька Республіка (6 млрд. дол. США);
  • загальний обсяг емісії зелених облігацій з 2007 року сягнув  521 млрд. дол. США;
  • провідна позицію займають США з випусками у 118,6 млрд. дол. США, за ними йдуть Китай (77,5 млрд. дол. США) та Франція (56,7 млрд. дол. США).

Перспективи і прогноз на 2019 рік:

  • Очікується зростання емісії зелених облігацій фінансових установ, суверенних держав, сертифікованих кліматичних облігацій та кліматичних емітентів;
  • Продовжиться гармонізація таксономій та використання рекомендацій щодо зелених облігацій;
  • Зростуть випуски інших маркованих випусків облігацій (сталого розвитку / SDG облігації та соціальних облігацій).

За матеріалами https://www.climatebonds.net/

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.