ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ ПОВИННІ РЕАГУВАТИ НА ЗАГРОЗИ ЗМІНИ КЛІМАТУ

Представники провідних центральних банків попередили, що зміна клімату у поєднанні з недостатньо керованим переходом до низьковуглецевої економіки може викликати «раптовий обвал цін на активи», який може зруйнувати фінансову систему. Їх коментарі супроводжують новий звіт Мережі «озеленення» фінансової системи (NGFS), зростаючої міжнародної групи центральних банків і фінансових регуляторів, який опубліковано 17 квітня 2019 року. (Зі звітом можна ознайомитись за посиланням)

Фінансові установи повинні пристосуватися до нової реальності зміни клімату, або «вони припинять своє існування», - попереджають голова Банку Англії та Марк Карні (Mark Carney) з Банку Англії та голова Банку Франції Вільяро де Гальхау (Villeroy de Galhau) з Banque de France.

Зазначений звіт має чотири основні рекомендації для фінансового сектору та центрального банківського співтовариства:

  • Органам нагляду пропонується заохочувати фінансові установи до впровадження та моніторингу кліматичних ризиків у повсякденній діяльності (у тому числі на рівні правління).
  • Центральним банкам рекомендується враховувати фінансовий ризик, який пов'язаний з кліматом, у своїх портфелях (наприклад, пенсійних фондах).
  • Поглибити співпрацю для покращення управління, збору та оцінки даних, пов'язаних з фінансами та зміною клімату.
  • Обмінюватися результатами та досвідом з іншими зацікавленими сторонами щодо управління фінансовими ризиками, які є наслідками змін клімату.
Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.