Випуск зелених облігацій. Листопад 2018

За повідомленням неприбуткової організації Ініціатива кліматичних облігацій (CBI) у листопаді глобальний обсяг розміщень зелених облігацій досяг 23,9 млрд. доларів США та встановив новий рекорд розміщень за місяць! Це на 23% вище, ніж відповідний показник 2017 року, навіть без врахування випусків Fannie Mae у листопаді.

Накопичений обсяг випусків зелених облігацій (з моменту заснування ринку) перевищив півтрильйонну позначку і зараз становить 503 млрд. дол. США.

40% місячного обсягу складають випуски Китайського індустріального банку CO., Ltd, який розмістив незабезпечені два транші сертифікованих кліматичних облігацій на суму 943 млн. дол. США та два випуски незабезпечених зелених облігації обсягом 30 млрд. юанів (4,3 млрд. дол. США) кожний.

Ці випуски сприяли використанню надходжень на фінансування  низьковуглецевого транспорту, який збільшив свою частку у фінансуванні  до 29%, та став другим після фінансування  поновлюваних джерел енергії (30%.)

Випуск зелених облігацій канадської компанії TransLink знаменував появу вже дев'ятого канадського емітента на ринку у 2018 році. Експерти не виключають появу десятого  канадського емітента до 30 грудня 2018.

Ми використовуемо cookie-файли на нашому сайті, для надання більш комфортного сервісу.
Банк використовує файли cookie, щоб забезпечити коректне функціонування сторінок сайту, поліпшити взаємодію з користувачем і пропонувати вам більш клієнтоорієнтовану рекламу. Ознайомтесь з Порядком та процедурою захисту персональних даних для отримання додаткової інформації стосовно файлів cookie. Натискаючи на кнопку «ОК», ви підтверджуєте ознайомлення з Порядком та процедурою захисту персональних даних.
Мы используем cookies на этом сайте, для предоставления более комфортного сервиса.
Банк использует файлы cookie, чтобы обеспечить корректное функционирование страниц сайта, улучшить взаимодействие с пользователем и предлагать вам более клиентоориентированную рекламу. Ознакомьтесь с Порядком и процедурой защиты персональных данных для получения дополнительной информации касательно файлов cookie. Нажимая на кнопку «ОК», вы подтверждаете ознакомление с Порядком и процедурой защиты персональных данных.
We use cookies on this site to provide you with the best experience.
Bank uses cookies to ensure the correct functioning of the website pages, to improve interaction with the user and to offer you more customer-oriented advertising. Please review the Privacy Policy for more information about cookies. By clicking the "OK" button, you confirm that you have read the Privacy Policy.