Кредит на споживчі цілі під заставу депозиту

Заявка на кредит

Кредит кошти надаються однією сумою в разовому порядку або у формі відновлювальної кредитної лінії
Погашення кредиту: згідно класичного графіку або платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості
в останній день строку кредитування платежі по кредиту здійснюються одним платежем в останній день строку кредитування, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості та сплачуються щомісячно

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:

  • внесення готівки в касу АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків
  • договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
    за наступними реквізитами: АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банку 320478, рахунок №3739___ (номер рахунку 3739 для внесення платежів, дострокового погашення заборгованості по кредиту та всіх комісій, зазначений у кредитному договорі).

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредити надаються у:   національній валюті
Кредит надається на: на споживчі цілі
Забезпечення по кредиту: застава майнових прав на кошти депозитного вкладу в національній або в іноземній валюті
Дострокове погашення кредиту:  без будь-яких обмежень та штрафних санкцій
Умови кредитування
Можлива сума кредиту  (гривень) Строк кредитування   Максимальний розмір кредиту Фіксована процентна ставка  (на весь строк дії кредитного договору)
До 4 000 000 грн. до 1 року (строк дії депозиту має перевищувати строк дії кредиту як мінімум на 5 днів) 90% від розміру депозиту
 

Залежить від процентної ставки по депозиту, яким забезпечується  кредит

За більш детальною інформацією зверніть до будь-якого відділення Банку
Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)
Найменування послуги Періодичність застосування Тариф
Платежі за надані супутні послуги на користь Банку: 
Відкриття поточного рахунку (у національній валюті) одноразово від 100 грн  
Видача коштів з поточного рахунку готівкою   щоразу при здійсненні операіції 0,7% від суми, що видається  
Внесення інформації про обтяження рухомого майна в ДРОРМ одноразово 750 грн.  
Перерахування кредитних коштів за вказаними  реквізитами щоразу при здійсненні операції на інші рахунки в АБ "УКРГАЗБАНК" 0,5% від суми, що перераховується (min 5грн., max – 300 грн.)
На рахунки в інших банках 1,0% від суми, що перераховується (min 15грн., max – 500 грн.)