Умови кредитування по програмі «Житло в кредит (первинний ринок)»

Заявка на кредит

Форма кредитування: 

кредит

кошти надаються однією сумою в разовому порядку

Погашення кредиту:

згідно класичного графіку

платежі по кредиту здійснюються щомісячно рівними частинами, проценти нараховуються на фактичний залишок заборгованості

Погашення кредиту та процентів здійснюється у розмірах та в строки, визначені кредитним договором шляхом:

  • внесення готівки в касу АБ «УКРГАЗБАНК»;
  • безготівкового перерахування коштів клієнтом (довіреною особою) з поточних рахунків
  • договірного списання з поточних рахунків Позичальника (у т.ч. операції за яким здійснюються з використанням електронних платіжних засобів), відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК»
    за наступними реквізитами: АБ «УКРГАЗБАНК», код ЄДРПОУ 23697280, код банку 320478, рахунок №3739___ (номер рахунку 3739 для внесення платежів, дострокового погашення заборгованості по кредиту та всіх комісій, зазначений у кредитному договорі).

При цьому, штрафні санкції та/або комісії при внесенні готівкових коштів в касу АБ «УКРГАЗБАНК»/перерахування безготівкових коштів з поточних рахунків, відкритих в АБ «УКРГАЗБАНК», для погашення кредитної заборгованості - не застосовуються.
При перерахуванні коштів для погашення кредитної заборгованості через установи інших банків – застосовуються комісії за обслуговування, що передбачені тарифами інших банків.

Кредити надаються у:

національній валюті

 

Кредит надається на:

придбання нерухомості (квартири) на первинному ринку шляхом:
укладення договору купівлі-продажу майнових прав;
купівлі-продажу цінних паперів (цільових облігацій, векселів, закладних);
участі у ФФБ.

Забезпечення по кредиту:

За схемою купівлі-продажу цінних паперів:

Іпотека майнових прав за договором бронювання об’єкта будівництва (квартири) або іншими договорами;

Застава цінних паперів (облігацій, веселів, заставних).

За схемою участі у ФФБ

Іпотека майнових прав за договором участі у ФФБ.

Шляхом укладення договору купівлі-продажу майнових прав на нерухомість на первинному ринку

Іпотеки майнових прав на нерухоме майно за договором купівлі-продажу майнових прав

За схемою купівлі-продажу цінних паперів – цільових облігацій з укладення договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості з наступним укладенням трьохсторонньої додаткової угоди до договору про участь у будівництві об’єкту нерухомості:

Застава майнових прав за договором про участь у будівництві об’єкту нерухомості та за договором добровільного страхування фінансового ризику,

Іпотека майнових прав на нерухоме майно за договором купівлі-продажу майнових прав;

Застава цінних паперів.

Дострокове погашення кредиту: 

без будь-яких обмежень та штрафних санкцій

 

Умови кредитування (загальні)

Можлива сума кредиту (гривень)

Строк кредитування

Максимальний розмір кредиту

Фіксована процентна ставка (на весь строк дії кредитного договору)

від 10 000,00 
до 5 000 000,00

Від 1 до 20 років

Не більше 70% від справедливої вартості (нерухомості) майнових прав на нерухомість/вартості цінних паперів (з врахуванням ПДВ), згідно до документів, наданих забудовником/продавцем нерухомості.

17,9% в UAH

Додаткові витрати позичальника (вказані тарифи є орієнтовними)

Платежі за надані супутні послуги на користь Банку: 

Комісія за надання кредиту

одноразово

Відсутня

Платежі за надані супутні послуги на користь третіх осіб:

ПОСЛУГИ СУБ’ЄКТА ОЦІНОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Оцінка заставного майна (квартира, домоволодіння) здійснюється акредитованим у Банку  суб’єктом оціночної діяльності

Здійснюється після реєстрації права власності на об’єкт нерухомості

Орієнтовно 2 000,00грн.

ПОСЛУГИ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 

Страхування предмету іпотеки (у разі, якщо при наданні кредитних коштів в забезпечення передаються майнові права, страхування предмету  іпотеки  здійснюється після введення в експлуатацію об’єкту будівництва)

щорічно

Орієнтовний середній тариф – 0,25% від вартості предмету іптотеки

Страхування особисто Позичальника щорічно орієнтовний середній тариф – 0,70%  від залишку кредиту

ПОСЛУГИ НОТАРІУСА

Оформлення договору забезпечення

одноразово та додатково при необхідності

орієнтовна вартість 12 270 грн.

Державна реєстрація припинення іпотеки у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

одноразово,
після повного виконання зобов'язань за кредитом
 

орієнтовна вартість 3 085,00 грн.

Типові договори